Werkbezoek Staatsbosbeheer Vlieland

Uitleg Annemieke
cufryslanlogo
Door Webredactie Christenunie Fryslân op 16 september 2023 om 11:40

Werkbezoek Staatsbosbeheer Vlieland

Hoe is het gesteld met de natuur op Vlieland? Tijdens een werkbezoek op Vlieland gaan we met boswachters Bertwin Bergman en Annemieke op ‘t Hof van Staatsbosbeheer het veld in. We gaan langs drie verschillende natuur(beheer) projecten. De eerste stop is bij de Nederlandse landgeiten die grazen met een virtueel raster. De landgeiten hebben een zenderkastje om met gps.

Bertwin Bergman laat op zijn telefoon de app zien. In de app geeft hij aan waar de ‘no fence’ geiten mogen grazen. Als de dieren in de buurt van die lijn komen dan krijgen ze een geluidssignaal uit het zenderkastje wat om de nek hangt. Als ze nog dichter bij de lijn komen dan wordt het geluid nog harder. Als de dieren dan nog verder doorlopen krijgen ze een elektronisch schokje. Staatsbosbeheer ziet dat de geiten achter het virtueel raster blijven. Bertwin kan per geit zien hoe vaak ze een geluidssignaal krijgt en ook waar de geiten lopen. Voor Staatsbosbeheer levert digitaal afrasteren een behoorlijke arbeidsbesparing op.
Landgeit met zender

Naast geiten maakt Staatsbosbeheer ook gebruik van Soay schapen. Ze hebben 300 schapen lopen die het gebied open houden om zo bebossing tegen te gaan. Soay schapenzijn taaie, schuwe beestjes die vooral op de duinhellingen de grassen en struiken aanpakken.

In de Vlielandse duinen heeft Staatsbosbeheer natuurherstelmaatregelen uitgevoerd. Door maatregelen zoals: het open maken van enkele duinen, het onthelmen en plaggen kan er weer zand door de opening stuiven. Het stuivende zand bevat kalk waar weer andere specifieke planten- en dierensoorten baat bij hebben. Vlieland heeft op vijf plekken in de zeereep zogenaamde 'kerven' gemaakt.

Tijdens het werkbezoek op zaterdagochtend 16 september 2023 hebben we het over de natuurdoelanalyses (NDA’s). Dit zijn analyses in het kader van stikstof waarin staat, hoe het met de natuur in de Friese Natura 2000-gebieden gaat. Vlieland is ook een Natura 2000-gebied.  Annemieke op ’t Hof van Staatsbosbeheer is benieuwd welke conclusies we hieraan gaan verbinden en op welke cijfers deze analyse is gebaseerd. Ook vraagt ze zich af hoe we straks op uitvoeringsniveau gaan werken aan de verbetering van de staat van de natuur. Wordt vervolgd. Ons werkbezoek aan Vlieland was prachtig!

Labels: ,