Werkbezoek Waddenvereniging

Anja interview
cufryslanlogo
Door Webredactie Christenunie Fryslân op 28 augustus 2023 om 17:21

Werkbezoek Waddenvereniging

ChristenUnie Europarlementariër Anja Haga uit Dokkum, trapt het politieke seizoen af in Harlingen bij de Waddenvereniging. Ook de Provinciale Statenfractie sluit aan bij dit bezoek. Anja Haga vindt dat het Wad meer bescherming als Natura-2000 gebied verdient.

De Waddenvereniging is in 1965 opgericht als protest op de plannen voor inpoldering van Ameland. De focus lag toen vooral op voorlichting en protest. De vereniging had in 1970 circa 10.000 leden. Tegenwoordig heeft de Waddenvereniging circa 35.000 leden en donateurs. De vereniging is gericht op voorlichting & educatie; communicatie, beleid & beheer en projecten. Daarmee komt het op voor de belangen van de Waddenzee.

Wettelijke bescherming
Volgens Frank Petersen van de Waddenvereniging wordt de wettelijke bescherming niet altijd uitgevoerd. De lobby die men daarvoor voert is een vriendelijke manier om dat beter te regelen. Toch blijkt een sterke lobby niet altijd afdoende te zijn om de natuur goed te beschermen en stapt men regelmatig naar de bestuursrechter. Dit verbaasd en frustreert de Waddenvereniging, omdat de bescherming van het Wad vanzelfsprekend zou moeten zijn.

"Iedereen is verantwoordelijk voor het behoud van de natuur", zegt Frank Petersen. "Ook al zien we dat er meer aandacht is voor natuurherstel, de druk op de natuur blijft nog steeds toenemen." Er wordt intensiever gebaggerd om de vaarverbindingen open te houden. Mijnbouw (gas- en zoutwinning) in de Waddenzee is nog steeds toegestaan en de energietransitie vraagt ook om ruimtelijke keuzes.

Visserij
Tijdens ons werkbezoek op maandagmiddag 28 augustus 2023 hebben we het ook over de visserij. Op de Waddenzee wordt voornamelijk op garnalen, mosselen en kokkels gevist. Om bij te dragen aan minder milieudruk op de Waddenzee hebben garnalenvissers hun schepen voorzien van schonere motoren. Dit kost veel geld en het is de vraag of die aanpassingen ooit terugverdiend worden. Tegelijkertijd wachten de garnalenvissers nog steeds op een natuurwetvergunning van de provincie.

In het Europees parlement is Anja Haga onderdeel van de visserijcommissie. “Als nieuwe Friese Europarlementariër wil ik het Wad en de visserij met elkaar verenigen”, zegt ze. Op zo'n manier dat de natuur beschermd is, maar dat de vissers wel toekomst hebben.

De Waddenvereniging wil dat de visserij in balans met de natuur komt: geen overbevissing, geen blijvende schade aan de zeebodem en een vistechniek zonder al te veel bijvangst.CU team EU
Team CU Europa in Harlingen

Labels: , , ,