Werkbezoek Idzegea

Idzegea ligboxenstal
cufryslanlogo
Door Webredactie Christenunie Fryslân op 17 mei 2023 om 16:16

Werkbezoek Idzegea

Idzegea is één van de ontwikkelgebieden in het Friese veenweidegebied. In Idzegea lopen verschillende proefprojecten. In het kader van het Frysk Programma Landelijk Gebied (FPLG) worden de nieuwe Statenleden bijgepraat over het gebiedsproces. Tijdens het werkbezoek op woensdag 17 mei jl. wordt een toelichting gegeven op de locatie van melkveehouderij Zeilstra te Gaastmeer. Ook vaart de groep per praam door het natuurgebied Ringwiel.

De nieuwe Statenleden worden hartelijk ontvangen door de melkveehouders die in de Klankbordgroep Landbouw in Idzegea zitten. In de melkveestal wordt door diverse sprekers een presentatie gegeven over het Veenweideprogramma en het gebiedsproces Aldeboarn – De Deelen.

Jelle Zeilstra, eigenaar van het melkveebedrijf waar we te gast zijn, vertelt meer over zijn bedrijf en de proeven die in het gebiedsproces Idzegea gaande zijn. Er worden proeven gedaan zoals: Boeren meten water, CO2 meting en Hoog Als het Kan Laag Als het Moet (HAKLAM). Dat is het waterpeil hoger zetten als het droger is en lager als het land bewerkt moet worden.

Melkveehouder Haye Ketelaar, die ook deelneemt aan de klankbordgroep, benadrukt dat de boeren in het gebied wel willen maar dat er wel voldoende perspectief moet zijn met voldoende ruilgronden. Hij merkt op dat hij na de laatste ruilverkaveling nog een heffing moet betalen tot 2037 en dat we nu alweer bezig zijn met een volgend gebiedsproces. Zo is het beleid constant aan verandering onderhevig. Hij vindt dan ook dat in het huidige gebiedsproces aandacht moet zijn voor die uitgangspositie.  

Henk de Vries van natuurorganisatie It Fryske Gea vertelt tijdens de vaartocht met de praam over het natuurgebied Ringwiel en de uitdagingen die er zijn om de natuur te verbeteren.

 

Labels: , , ,