Holwerd aan Zee

holwerd aan zee
Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
Door Wiebo de Vries op 16 februari 2023 om 11:00

Holwerd aan Zee

OPINIE

Hoe moet het verder met Holwerd aan Zee? Stapels met rapporten wijzen uit dat het miljoenenproject nog vele onzekerheden kent. Wetterskip Fryslân en LTO Noord zien er geen heil meer in. Het provinciebestuur stelt voor om de natuurlijke variant, zonder vaargeul, jachthaven en vakantiepark, niet verder uit te werken en geen middelen meer beschikbaar te stellen. En toch lijkt het erop dat de politiek, met de verkiezingen in zicht, wél verder wil met het project Holwerd aan Zee.

ChristenUnie Fryslân ziet dat ideeën van onderop vaak de beste ideeën zijn. Wij zijn daar een groot voorstander van en hebben veel respect en waardering voor de inzet van al die mensen in Holwerd die dit plan van meet af aan hebben gedragen. Dat verdient ondersteuning van de overheid om dingen verder te brengen. Dat is wat er de afgelopen 10 jaar ook is gebeurd.

Maar van het oorspronkelijke plan en de redenen om dit plan te starten is weinig over. En daarnaast zijn tal van redenen te noemen die Holwerd aan Zee onhaalbaar maken. De eerlijke conclusie is dat het verder brengen van Holwerd aan Zee niet realistisch is.

Zo zijn er over het beheer, onderhoud en eigendom van civiele kunstwerken nog steeds geen afspraken gemaakt. Wetterskip Fryslân wil hier niet aan bijdragen. Ook de gemeente zegt niet meer dan vijf miljoen beschikbaar te stellen. Wie gaat het dan wel op zich nemen? Als er dan na anderhalf jaar nog steeds geen samenwerkingsovereenkomst (SOK) is, terwijl dat één van de belangrijkste zaken is, waarom gaan we dan steeds verder met dit project?

Dat betekent dat de politiek een keuze moet maken en het nemen van verantwoordelijkheid niet langer voor zich uit kan schuiven door extra tijd te kopen met moties en amendementen. Als we nuchter en rationeel naar Holwerd aan Zee zoals het er nu voorligt dan volgt op uitstel voor Holwerd aan Zee uiteindelijk ook afstel.

Wij vinden dat we realistisch moeten zijn. Wat ons betreft is het plan heel mooi maar niet uitvoerbaar onder redelijke omstandigheden. Het is voor ons niet langer verantwoord gemeenschapsgeld uit te blijven geven aan wensdenken. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Stop met Holwerd aan Zee en wees duidelijk naar de inwoners en alle belanghebbenden van dit project. Het is niet eerlijk om de inwoners een worst voor te houden. Ook niet om in de waan van de verkiezingsstrijd pijnlijke keuzes vooruit te willen schuiven. Laten we de energie die in de mienskip van Holwerd is gebruiken voor ideeën die wel haalbaar en betaalbaar zijn, zodat het een succes wordt! Hiervoor blijft de 10 miljoen euro voor de regio beschikbaar.

Wiebo de Vries
Statenfractie ChristenUnie Fryslân

Labels: ,