Werkbezoek Omrop Fryslân

Omrop Fryslân gebouw
cufryslanlogo
Door Webredactie Christenunie Fryslân op 28 oktober 2022 om 17:10

Werkbezoek Omrop Fryslân

“Wij willen een verbinder zijn”, zegt Houkje Rijpstra, directeur-bestuurder van Stichting Omrop Fryslân. “De Fryske mienskip ferbine”. Samen met hoofdredacteur Ingrid Spijkers nodigt ze de Statenfracties uit voor een gesprek over het belang van de Friese Omroep voor de Friese taal en cultuur. Ook de financiële steun van de provincie komt aan de orde. De fractie van de ChristenUnie gaat op vrijdag 28 oktober op bezoek bij Omrop Fryslân in Leeuwarden.

Statenlid Lieuwe van der Pol, houdt zich binnen de fractie bezig met de Friese taal en cultuur is benieuwd naar het jaar 1979. De sneeuwwinter. “Hebben jullie dat ook meegemaakt?”, vraagt hij. Zowel Rijpstra als Spijkers hebben de sneeuwwinter meegemaakt maar waren toen nog niet werkzaam voor Omrop Fryslân. Ze weten wel te vertellen dat Radio Fryslân toen hele dagen in de lucht was met het laatste nieuws over de sneeuw en fungeerde toen letterlijk en figuurlijk als verbinder. Dat was een groot succes. De uitzendingen tijdens de sneeuwstorm hebben voor meer zendtijd gezorgd.

Rijpstra neemt ons mee in de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf en benadrukt dat zij de enige regionale omroep zijn die alles in de tweede rijkstaal presenteren. “We zijn trots op onze Friese taal en dat willen we laten zien”, zegt Rijpstra. Waar Omrop Fryslân tegen aanloopt is het minimale gebruik van het Fries in het onderwijs. “Wij doen extra inspanningen om de medewerkers in het Fries bij te scholen en alles om te zetten naar het Fries. Zo is de nieuwsapp tweetalig."

De grootste uitdaging voor Omrop Fryslân is om medewerkers te vinden die het Fries goed beheersen en een journalistieke achtergrond hebben. Daarnaast maken Rijpstra en Spijkers maken zich zorgen over financiële steun van de provincie. Omrop Fryslân wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en ontvangt daarnaast nog eens jaarlijks 8 ton subsidie van de provincie. Nu er discussie is binnen de provincie over wat nu de kerntaken zijn, wil Omrop Fryslân ervoor pleiten dat zij naast het brengen van regionaal nieuws, ook belangrijk zijn voor het onderhouden van de Friese taal en cultuur.

De vraag of het ondersteunen van Omrop Fryslân als belangrijke pijler onder de Friese taal en cultuur een kerntaak van de provincie is, staat centraal tijdens het werkbezoek. 

In gesprek met Onno Falkena

Labels: , , ,