Mienskip betrekken om het openbaar vervoer in stand te houden

Bus Kootstertille vk.jpg
Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
Door Matthijs de Vries op 24 oktober 2022 om 16:30

Mienskip betrekken om het openbaar vervoer in stand te houden

De bereikbaarheid van het platteland staat onder druk omdat het aantal reizigers dat gebruik maakt van de bus nog steeds lager is dan voor de coronapandemie. Samen met de PvdA vinden we het belangrijk dat de mienskip en de busvervoerder samen nadenken over het voorkomen van verschraling van het openbaar vervoer en het terugwinnen van de reizigers. We doen daarom woensdag tijdens Provinciale Staten het voorstel om de Friese mienskip uit te dagen om zelf met ideeën te komen die hun dorp of wijk bereikbaar houden, wanneer de lijnbus is verdwenen of dreigt te verdwijnen. Dat gebeurt tijdens het debat over de nota van uitgangspunten van de busconcessie 2024-2034, waar Provinciale Staten beslist over welke eisen in de aanbesteding komen te staan.

Uitdaging aangaan

“We zien dat dit onderwerp leeft binnen de mienskip”, zegt Matthijs de Vries. “Dorpen en dorpsbelangen geven regelmatig aan dat zij graag meedenken over de bereikbaarheid van hun dorp.” Met het voorstel van de Statenleden de Vries en Hamstra kunnen dorpen of wijken straks zelf een plan van aanpak indienen. Vervolgens wordt met de vervoerder gekeken of zij kan helpen met de uitvoering van het idee. Wanneer het plan wordt goedgekeurd, volgt een pilot in het dorp of de wijk. “Wanneer de lijnbus wegvalt of al is verdwenen, willen we met maatwerk voorkomen dat de bereikbaarheid op die plek afneemt. Zo houden we de leefbaarheid wel in stand.” De Vries en Hamstra hopen dat in dorpen of wijken die de uitdaging aangaan om het ov in stand te houden, uiteindelijk meer reizigers het ov gaan gebruiken. “Als een pilot succesvol is, kan ook op andere plekken in de provincie gekeken worden of dit als een nieuwe vorm van vervoer aangeboden kan worden. Of er kan met de vervoerder gekeken worden of de lijnbus op die plek weer terug kan komen. Beide uitkomsten zouden een heel mooi resultaat zijn van de inzet van de mienskip.”

Bijlagen

Labels: ,