Werkbezoek melkveebedrijf Veenstra

Veenstra
cufryslanlogo
Door Webredactie Christenunie Fryslân op 28 september 2022 om 13:05

Werkbezoek melkveebedrijf Veenstra

“De stip op de horizon mist”, zegt Gerke Jilt Veenstra. Hij nodigt de fractie van de ChristenUnie uit voor een gesprek over de landbouw. Samen met zijn vrouw en zoon hebben ze een melkveebedrijf in Damwâld. “De afgelopen vijf jaar hebben we alleen maar geïnvesteerd in dingen die moesten voor de regelgeving. We hebben belang bij een langetermijnvisie vanuit de overheid. Ook de derogatie (uitzonderingsregel voor het uitrijden van meer dierlijke mest), die er nu af gaat, is een klap voor de hele sector.”

Ondanks de onzekere tijd waarin de landbouw zich verkeert blijft Gerke Jilt Veenstra positief. “Aan krimp in de melkveehouderijsector ontkomen we niet. We gaan naar grotere bedrijven en die bedrijven zullen extensiever worden”, zegt Veenstra. Hij is zeer teleurgesteld dat de derogatie eraf gaat. “Het werkt averechts. Boeren gaan meer kunstmest strooien om voldoende ruwvoer van hun land te krijgen.” De fractie van de ChristenUnie ziet dit ook gebeuren. “Dat is dus net niet wat we willen”, zegt Statenlid Wiebo de Vries. “Het terugdraaien van het besluit om de uitzonderingspositie van Nederland in Europa terug te winnen zal niet gaan.” Gerke Jilt Veenstra vindt dat de landbouw de komende jaren meer met de bodem bezig moet gaan.

Ook zijn vrouw Ypie Veenstra heeft een duidelijke visie. Zij vindt dat we niet naar Nederland moeten kijken maar het breder moeten zien. Dus naar Europa kijken. “Hier in Nederland hebben we vruchtbare grond. In Spanje en Italië wordt het te warm, daar kun je straks minder produceren. We produceren voedsel voor de wereld. Neem je verantwoordelijkheid. De productie in Nederland hoeft niet nóg meer maar houdt het gelijk en maak keuzes”, zegt ze.

“Het is goed om met elkaar in gesprek te gaan over de landbouw”, zegt Statenlid Wiebo de Vries. De fractie kijkt terug op een inspirerend werkbezoek op woensdag 28 september en bedankt de familie Veenstra voor hun bevlogenheid, meedenken en proactieve opstelling.
Melkkoeien Veenstra

Labels: , , ,