Hegewarren en geen nieuwe vaarweg naar Drachten

Natte natuur
Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
Door Matthijs de Vries op 21 september 2022 om 16:17

Hegewarren en geen nieuwe vaarweg naar Drachten

Polderkades zijn straks vrijwel niet meer nodig bij de Hegewarren. De veenweidepolder Hegewarren bij Oudega (Sm.) wordt veranderd in een natuur- en recreatiegebied, waarbij water de hoofdrol krijgt. De zeven boeren die er nu nog zitten worden verplaatst. Een nieuwe vaarweg naar Drachten door de Hegewarren krijgt geen steun van Provinciale Staten op 21 september 2022.

De provinciale fractie van de ChristenUnie is altijd voorstander geweest van een goede vaarweg naar Drachten en dat blijft zo. “In de afgelopen periode is de fractie tot de conclusie gekomen dat een vaarweg door de Hegewarren een aantal nadelige gevolgen kent. Zoals de ingreep in de natuur, de problematische situatie bij de Burd, het risico voor het blauwgrasland en het verlies van weidevogels in het gebied. Wij wegen daarbij ook de economische kansen voor de haven van Drachten”, zegt Statenlid Matthijs de Vries.

Dit betekent niet dat een nieuwe vaarweg naar Drachten in de toekomst uitgesloten is. ChristenUnie vraagt tijdens het debat om een integrale havenvisie. Hierin willen wij antwoord op de vragen: Hoe moet het toekomstige vervoer er over water uitzien en welke rol heeft de haven van Harlingen, Heerenveen en Drachten. Het voorstel om te komen tot een integrale havenvisie wordt aangenomen.

Ook vraagt de ChristenUnie fractie om in het gebiedsproces de Hegewarren andere vormen van energie dan zon te verkennen. In het huidige plan is een verkenning gedaan naar de opwek van zonne-energie. "Onze fractie heeft niet de voorkeur aan zonnevelden in dit gebied", zegt Statenlid Matthijs de Vries. "Wij willen dit graag breder zien." Ook dit voorstel krijgt goedkeuring van Provinciale Staten. 

 

Bijlagen

Labels: , , ,