Ontwikkelingen Gastvrij Fryslân 2028

TAF 3
cufryslanlogo
Door Webredactie Christenunie Fryslân op 9 september 2022 om 17:33

Ontwikkelingen Gastvrij Fryslân 2028

De Toerisme Alliantie Friesland (TAF) is betrokken geweest bij de totstandkoming van de beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028. Provinciale Staten hebben dit beleid in 2020 vastgesteld. Hoe staat het ervoor? De TAF nodigt de Statenleden uit voor een informerende bijeenkomst op vrijdag 9 september in Wergea.

Tijdens de bijeenkomst wordt inzicht gegeven in de resultaten tot nu toe. De provincie richt zich op het zoeken naar een juiste balans in het spreiden van toerisme. De Gedeputeerde wil geen tweede Giethoorn worden met massa's toeristen. De huidige maatschappelijke vraagstukken worden meegenomen in het beleid; denk aan duurzaamheid en circulariteit. Fryslân gaat de komende jaren voor kwaliteitstoerisme, bezoekers van natuur en cultuur in onze provincie.

Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) is bezig om data te verzamelen. Deze ‘Toeristische Kennis voor de Toekomst’, is nodig om beter inzicht te krijgen in bedrijven, bezoekers en bewoners. Deze inzichten ontbreken op dit moment en zijn hard nodig om beslissingen te nemen. Daarnaast is het van belang dat toerisme bijdraagt aan de leefbaarheid doordat voorzieningen open kunnen blijven en de openbaar vervoer verbindingen in stand blijven.

Gastvrij Fryslân 2028 werkt verder aan het verbeteren van het logiesaanbod, toekomstbestendige banen en Fryslân op de kaart zetten als watersportbestemming. De informatieve netwerkbijeenkomst in De Laape in Wergea is goed bezocht. We zien dat de toeristische sector in Fryslân in 2022 een goed jaar heeft gedraaid en dat de Toerisme Alliantie Friesland haar vruchten afwerpt.

 

Labels: ,