Uitvoeringsprogramma stikstof

Muurbloem
Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
Door Wiebo de Vries op 25 mei 2022 om 22:38

Uitvoeringsprogramma stikstof

Om de natuur te herstellen is de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering (Wsn of Stikstofwet) ingegaan. Deze wet geeft de opdracht voor een programma van maatregelen om die reductie te bereiken en de natuur te herstellen. Provincie Fryslân heeft in kaart gebracht hoe zij de stikstofuitstoot wil terugbrengen. Dit staat omschreven in het uitvoeringsprogramma Stikstof. Provinciale Staten debatteren over dit programma op 25 mei 2022 en geven hun wensen en bedenkingen aan. ChristenUnie uit stevige kritiek op de plannen en dient een motie van treurnis in.

In het zuidoosten van de provincie (rondom Drents-Friese Wold & Leggelderveld, Fochteloërveen en Rottige Meenthe & Brandemeer) is het probleem het grootst. In het uitvoeringsprogramma staat dat daar een hogere emissiereductie van ongeveer 50% nodig is. Op 30 maart 2022 werd het uitvoeringsprogramma openbaar gemaakt. De boeren in Zuidoost-Fryslân stonden op hun achterste benen toen ze hoorden van de plannen van de provincie. “Er is wederom niet gesproken met de boeren in het gebied”, zegt Statenlid Wiebo de Vries. “In het uitvoeringsprogramma staat als maatregel genoemd om de piekbelasters (ca. 110 bedrijven) op te kopen. Dat  zou een kaalslag van het platteland in Zuidoost-Fryslân betekenen”, aldus Wiebo de Vries.

ChristenUnie is niet te spreken over de communicatie en vindt dat de gedeputeerde de regie kwijt is. Het is de derde keer dat er een plan in het gebied gepresenteerd wordt zonder gesproken te hebben met de belanghebbenden. “Wat hebben we geleerd van de afgelopen jaren?”, vraagt Statenlid Wiebo de Vries zich af. Tijdens het debat wil hij weten of er ook met de andere sectoren dan de landbouw gesproken is. ChristenUnie is verbaasd wanneer zij hoort dat die gesprekken nog moeten beginnen. Daarom dient de ChristenUnie een motie van treurnis in samen met nog zeven oppositiepartijen. De coalitiepartijen steunen de motie van treurnis niet, alhoewel ze wel erkennen dat er fouten zijn gemaakt. ChristenUnie hoopt er alles aan gedaan wordt om het vertrouwen bij de boeren in de provincie te herstellen. Wiebo de Vries: “Ik wil graag een gedeputeerde die met passie zijn werk staat te doen en dat zie ik te weinig.”

De Staten stemmen in met het uitvoeringsprogramma Stikstof maar willen wel aanpassingen zien. De verwijzingen naar het Wageningen-onderzoek over uitkoop van circa 110 bedrijven worden geschrapt. Ook willen de Staten dat er  zo snel mogelijk metingen worden gedaan van stikstofneerslag in en rond Natura 2000-gebieden. Het voorstel van de ChristenUnie om de stikstofruimte die vrijkomt bij gebiedsprocessen in te zetten voor de zogenoemde PAS-melders, wordt aangenomen.

Bijlagen

Labels: , ,