Friese ganzenaanpak

Kolgans
Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
Door Lieuwe van der Pol op 20 april 2022 om 16:06

Friese ganzenaanpak

Fryslân is een erg belangrijk gebied voor trekkende ganzen. In de winterperiode verblijven er ongeveer 500.000 ganzen in Fryslân. De verschillende ganzensoorten zorgen jaarlijks voor veel schade als gevolg van ganzenvraat van gras in Fryslân. Het provinciale beleid is gebaseerd op balans: beschermen en schade bestrijden. Het huidige beleid dient geactualiseerd te worden. Provinciale Staten geven tijdens het debat op 20 april jl. richting aan het nieuwe beleid. ChristenUnie ziet ook dat de problemen toenemen rondom de standgans. Daarbij komt dat het niet gelukt is om de schade terug te dringen.

Statenlid Lieuwe van der Pol: “Het is moeilijk om de schade aan ganzenvraat terug te dringen. De gans laat zich niet sturen. Daar waar het gras lekker is gaat de gans zitten.” De provincie heeft geen invloed op het aantal ganzen, de meldingen van de schade en de prijs van het gras. Ook het warmer worden van het klimaat kan ervoor zorgen dat trekganzen van trekstrategie veranderen. Ze komen bijvoorbeeld later aan in Nederland en blijven langer zitten.

In Fryslân zijn er ganzenfoerageergebieden ingesteld waar beschermde ganzen rust vinden en kunnen eten. “We zien dat grondgebruikers in de foerageergebieden tevreden zijn over het beleid”, zegt Lieuwe van der Pol.
Buiten de foerageergebieden is het de vraag of de schade wel gemeld wordt. De provincie heeft drempels opgeworpen o.a. € 300,- kosten voor de gebruiker voor het in behandeling nemen van de schadeaanvraag en 20% eigen risico. Deze aspecten komen in de evaluatie niet aan bod.

ChristenUnie is voorstander van het aanscherpen van het beleid. Bij deze richting worden de mogelijkheden ingezet om de schade verder te bestrijden en de samenwerking tussen de uitvoerende partijen te verbeteren. Het voorstel om het behandelbedrag van € 300,- af te schaffen, krijgt een meerderheid in Provinciale Staten.  

Labels: ,