ChristenUnie Fryslân vraagt duidelijkheid over regeling Stellingwerfsk

friese vlag VK.jpg
Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
Door Lieuwe van der Pol op 7 februari 2022 om 13:00

ChristenUnie Fryslân vraagt duidelijkheid over regeling Stellingwerfsk

De ChristenUnie maakt zich zorgen over de positie van streektalen nu provincie heeft besloten de subsidieregeling Stellingwerfsk te stoppen. Tegelijk verwoordt de provincie in “Nij Poadium”- het nieuwe kunst en cultuurbeleid- de ambitie om de provincie Fryslân te positioneren als dé meertalige provincie. ‘Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich in zijn eigen taal kan uiten. Het zou jammer zijn als het gebruik van de taal Stellingwerfsk onder druk komt te staan, vanwege het stop zetten van de provinciale subsidie’, zegt Statenlid Lieuwe van der Pol.

De ChristenUnie fractie wil van het college weten wat het stoppen van de regeling concreet betekent voor het instituut Schrieversronte en hoe de provincie nu bijdraagt aan de positionering van Fryslân als meertalige provincie en het stimuleren van streektalen. De Friese fractie van de ChristenUnie wil daarom duidelijkheid over wat dit betekent voor het in standhouden van deze streektaal.

De provincie zegt in gesprek te gaan met de betrokken gemeenten Oost- en Weststellingwerf. Zij geven aan de regeling te willen doorzetten. De ChristenUnie vraagt het college na afloop van de gesprekken de uitkomsten te rapporteren aan Gedeputeerde Staten.

Labels: , ,