Werkbezoek scholenkoepel Noorderbasis over het vak Fries

tomke vierkant.jpg
cufryslanlogo
Door Webredactie Christenunie Fryslân op 6 oktober 2021 om 13:00

Werkbezoek scholenkoepel Noorderbasis over het vak Fries

Tijdens een werkbezoek aan scholenkoepel Noorderbasis praten we over het Friese onderwijs en het versterken van de Friese taal. De provincie komt voor de tweede keer met een subsidieregeling waarbij scholen worden gestimuleerd te investeren in het onderwijs voor Friese taal. Van de subsidieregeling: "Frysk foar No en Letter" wordt in de eerste openstelling weinig gebruik gemaakt. De ChristenUnie fractie vraagt zich af hoe dit verbeterd kan worden nu de regeling voor de tweede keer is opengesteld.

Om de wens van Provinciale Staten om de Friese taal te behouden en te versterken in de praktijk succesvol te laten zijn wil de ChristenUnie weten of het geld zinvol besteed wordt en waar het anders kan.

De gemeente Achtkarspelen stelt in haar Taalplan dat iedere basisschool in Achtkarspelen in 2030 de hoogste taalstatus in het Fries moet hebben bereikt en stelt zelf ook gelden ter beschikking voor de aanschaf van Fries lesmateriaal.

In gesprek met Roelof van den Berg; directeur van scholenkoepel Noorderbasis, Eelke Horinga; directeur van basisschool de Fontein in Buitenpost en Henk van Dijken; directeur van basisschool de Oranje Nassau in Kootstertille wordt duidelijk dat elke school op verschillende manieren invulling geeft aan het Fries op school.

Onder andere de percentages Fries sprekende leerkrachten en kinderen op een school spelen een rol in het startniveau en daarmee ook de haalbaarheid van ambities. In een dorp als Buitenpost wordt minder Fries gesproken dan in Kootstertille waardoor de natuurlijke aanraking met de taal ook anders is. Ook het gebrek aan leerkrachten die de Friese taal machtig is zorgt soms voor beperking in de haalbaarheid van de hoge ambitie in Achtkarspelen. Daarnaast zorgt de hoge werkdruk in het onderwijs ervoor dat de prioriteiten niet altijd bij het Fries liggen. De provinciale subsidiegelden bedoeld voor onder andere het opleiden van vakdocenten Fries hebben hierdoor niet het gewenste effect. 

Wanneer deze bijvoorbeeld ook besteed kunnen worden aan activiteiten gerelateerd aan de Friese cultuur kunnen de subsidiegelden wel gaan werken als een vliegwiel om de Friese taal aan te jagen. De gedachte is dat kinderen op die manier natuurlijk met de taal in aanraking komen. Als een kind door middel van een bezoek aan het Skûtsjemuseum, het kaatsveld of het Fries museum geïnteresseerd raakt in de Friese cultuur komt het spelenderwijs ook in aanraking met de taal. 

Labels: , ,