Staten stellen vragen over funderingsproblematiek veenweiden

Groote Veenpolder Rob de Wind vk.jpg
Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
Door Wiebo de Vries op 1 oktober 2021 om 17:16

Staten stellen vragen over funderingsproblematiek veenweiden

Wat is de stand van zaken aangaande de verzakkende huizen in het veengebied bij Wolvega? De fundering van deze huizen is zodanig aangetast dat er direct actie nodig is. Acht partijen (GL, PvdD, SP, D66, FNP, PvdA, 50PLUS, ChristenUnie) willen weten of er goed onderzoek is gedaan naar de hoogwatercircuits, die de huizen hadden moeten beschermen tegen de lage waterpeilen in de gebieden ernaast. Ze willen weten wat Gedeputeerde Staten en het Wetterskip gaan doen. Ook willen de partijen duidelijkheid over de afspraken met het Wetterskip rond de financiering van deelname aan het landelijk fonds funderingsherstel.

Jochem Knol namens de acht fracties: “De bewoners van huizen die verzakt zijn door te lage waterpeilen zijn in een soort niemandsland terechtgekomen. Uit onderzoek blijkt dat de hoogwatercircuits de huizen niet afdoende beschermen. De verantwoordelijkheid daarvoor wordt als een hete aardappel heen en weer geschoven. De bewoners hebben tot nog toe geen oplossing voor hun probleem, terwijl hun huizen steeds verder wegzakken. Wij willen weten hoe het zit met de hoogwatercircuits en de besluiten daarover. Ook willen we weten welke acties Gedeputeerde Staten en het Wetterskip voor ogen hebben in deze situatie. De hoogte van de peilen in het veenweidegebied is namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid van provincie en Wetterskip.”

Funderingstafel
De partijen willen verder weten wat de stand van zaken is rond de funderingstafel. Ze willen graag een gesprek met de (onafhankelijke) voorzitter van deze tafel. De funderingstafel is ingesteld om de bewoners zelf mee te laten praten over de problematiek.

Provinciale Staten niet geïnformeerd
In het Algemeen Bestuur van het Wetterskip is op 28 september een besluit voorgelegd over deelname aan het ‘landelijke fonds duurzaam funderingsherstel’. Volgens dit besluit is een voorwaarde dat de Provincie de helft van de kosten voor zijn rekening neemt middels een afkoopsom. Wopke Veenstra (FNP) “We willen heel graag weten waarom Provinciale Staten hierover niet zijn ingelicht. Zijn Gedeputeerde Staten al akkoord gegaan met de genoemde regeling? En klopt het dat burgers, voor wie het advies geldt “slopen en nieuw bouwen” geen gebruik kunnen maken van deze regeling?”

Bijlagen

Labels: , , ,