Onrust over onteigening en het intrekken van vergunningen

Roodbonte koeien vk.jpg
Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
Door Wiebo de Vries op 17 september 2021 om 11:36

Onrust over onteigening en het intrekken van vergunningen

Om de stikstofcrisis snel op te lossen zou de overheid de vergunningen van boeren moeten afnemen, zo luidde het advies van de landsadvocaat. De provinciale fracties van ChristenUnie en CDA willen van Gedeputeerde Staten weten hoe ze denken over onteigening van agrarische bedrijven en het intrekken van vergunningen. 

Statenlid Wiebo de Vries: “Aan alle kanten wordt gewerkt om te komen tot een oplossing om uit de stikstofcrisis te komen.” Hij vindt het onzorgvuldig dat deze adviezen naar buiten komen. “Het zorgt voor veel onrust in de agrarische sector.”

De Friese fracties willen graag dat er in Fryslân versneld ingezet wordt op een gebiedsgerichte aanpak, middels het plan van boeren-, natuur- en ondernemersorganisaties. Deze organisaties streven naar een duurzaam evenwicht. Hiervoor hebben zij gezamenlijk een versnellingsvoorstel gedaan. Tijdens de Statenvergadering van 22 september stelt Anne Schelhaas (CDA) mede namens Wiebo de Vries van de ChristenUnie hierover een aantal mondelinge vragen aan de gedeputeerde. 

Bijlagen

Labels: , , ,