Friese Aanpak Stikstof

Earnewâld vk.jpg
Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
Door Wiebo de Vries op 17 februari 2021 om 17:45

Friese Aanpak Stikstof

In Fryslân is er sprake van te hoge neerslag (depositie) van stikstof. Teveel stikstofneerslag is slecht voor de natuur. Om de stikstofuitstoot te verminderen is er een Fries plan van aanpak gemaakt. De ChristenUnie vindt een Fries plan zonder Fries geld niet kunnen.

Tijdens de Statenvergadering van woensdag 17 februari worden de keuzes voorgelegd aan Provinciale Staten. De ChristenUnie pleit ervoor om provinciaal geld beschikbaar te stellen. Statenlid Wiebo de Vries vindt dat we een maatschappelijk probleem hebben en dat wachten op financiële middelen van het Rijk de voortgang op dit dossier ernstig belemmert. Hij krijgt geen steun van Provinciale Staten.

Daarnaast vraagt hij zich af wat er besproken is met de vertegenwoordigers van agrariërs, natuur, bouw en bedrijfsleven. De Vries krijgt een toezegging van de gedeputeerde om inzicht te geven in de gesprekken. Met deze informatie wil hij de vervolgplannen van de Friese Aanpak Stikstof beoordelen.

Verder is de ChristenUnie bezorgd over de monitoring van stikstof. “Doordat er twee stikstofsystemen zijn, één landelijk systeem en één regionaal systeem voor Fryslân kunnen er dubbele registraties plaatsvinden”, zegt Wiebo de Vries. De fractie vraagt of het mogelijk is om deze systemen samen te voegen. Om dit te onderzoeken is geen meerderheid. De fractie stemt voor het plan van aanpak stikstof met de daarbij behorende keuzes, omdat de tijd van doorschuiven voorbij is.

 

Bijlagen

Labels: ,