Cultuur en taal

Museum22.jpg
Petra Ellens
Door Petra Ellens op 20 juni 2024 om 09:00

Cultuur en taal

Woensdag 19 juni zijn Provinciale Staten bijeen om te besluiten over nieuw beleid van het huidige college op gebied van cultuur en taal. Het gaat om hoe de provincie meewerkt en meebetaald aan culturele instellingen als Keunstwurk en verscheidene musea, en het Friese taalbeleid. Ondanks het extra geld voor de Friese taal vanuit Den Haag moet er echter bezuinigd worden op zowel het Fries als de Friese cultuur.

De bezuinigingen komen in beide sectoren hard aan. Als fractie hebben we dan ook voorafgaand aan de vergadering veel gesproken met cultuurinstellingen en musea. Uiteindelijk zijn de bezuinigingen niet te voorkomen: de provincie heeft deze bestuursperiode nu eenmaal minder te besteden. Op alle beleidsterreinen zijn bezuinigingen aan de orde van de dag, zo ook op deze gebieden.

Als ChristenUnie zijn we met een voorstel gekomen om ‘slimme koppelkansen’ te zoeken in deze nieuwe realiteit. Dit voorstel is met een meerderheid van de Staten aangenomen. Op deze manier roepen we het college van gedeputeerde staten op om samen met musea te kijken naar slimme manieren om kosten te besparen of inkomsten te vergroten.

Daarnaast hebben ook wij ingestemd met een voorstel van coalitiepartner CDA om de bezuinigingen eerlijk te verdelen onder de acht musea van Fryslân, en het Friese Museum niet te ontzien. Wanneer er bezuinigingen moeten komen, moet dit ook eerlijk verdeeld worden.

Labels: ,