ChristenUnie wil proactieve inzet voor toekomstige bereikbaarheid Fryslân

Trein bij Deinum
Douwe van Oosten
Door Douwe van Oosten op 12 december 2023 om 16:30

ChristenUnie wil proactieve inzet voor toekomstige bereikbaarheid Fryslân

De ChristenUnie en het CDA in Fryslân stellen vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de staat van de Friese spoortrajecten. De fracties willen weten wat de inzet van het college zal zijn om Fryslân in de toekomst ook bereikbaar te houden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de baanlichamen onder het Friese spoor niet aan de veiligheidseisen voldoen wanneer er meer, zwaarder en sneller treinverkeer over de trajecten gaat.

“Wij vinden de bereikbaarheid nu maar ook in de toekomst belangrijk. Klimaatverandering is van invloed op de kwaliteit van de spoordijken die in veel gevallen al meer dan 100 jaar oud zijn. De omstandigheden veranderen en daar moeten we op anticiperen. We willen inzetten op goed en betrouwbaar openbaar vervoer”, zegt Douwe van Oosten Statenlid van de ChristenUnie.

De ChristenUnie en het CDA maken zich zowel landelijk als provinciaal en lokaal hard voor  betere voorzieningen op het platteland. De verbetering van bereikbaarheid is daarbij cruciaal. Naast de plannen over de Lelylijn zullen we daarom juist nu ook moeten zorgen dat de bestaande spoortrajecten toegerust zijn op de trein van de toekomst.

Statenlid Martin Kruis van het CDA vindt dat de veiligheid daarbij ook van groot belang is. “Het college moet de vinger goed aan de pols houden bij zowel Prorail als Arriva. En als het nodig is dan moeten er snel maatregelen worden genomen”, zegt hij.

Bijlagen

Labels: ,