Begroting 2024

bankbiljetten
Douwe van Oosten
Door Douwe van Oosten op 8 november 2023 om 20:03

Begroting 2024

De ChristenUnie vindt de begroting 2024 een reële begroting, die recht doet aan de afspraken die gemaakt zijn in het Bestuursakkoord 2023-2027 en aan de beperkingen die de financiële situatie van de provincie kent. Tijdens de begrotingsbehandeling vraagt de ChristenUnie steun voor de Kunstacademie Friesland.

Kunst, cultuur en creativiteit verrijken het leven en de samenleving. Cultuur is voor de ChristenUnie van groot belang. Tijdens een werkbezoek aan de Kunstacademie Friesland blijkt dat op deze academie meer dan 2000 studenten les krijgen. De provincie liet onlangs weten het kunst- en cultuurbeleid met één jaar te verlengen. De Kunstacademie had juist de hoop dat ze aankomend jaar mee konden doen met de provinciale subsidieregeling. Nu dat niet het geval is komt het particulier opleidingsinstituut in de knel. De Friese fractie van de ChristenUnie wil dat het college van Gedeputeerde Staten in gesprek gaat met Kunstacademie Friesland om te kijken hoe de provincie hen kan ondersteunen. Het voorstel wordt met een meerderheid van stemmen aangenomen in Provinciale Staten.

Tijdens de Statenvergadering op woensdag 8 november wordt er een motie van treurnis ingediend. De oppositiepartijen kunnen zich niet vinden in de begroting waarbij nog een heel aantal miljoenen nader ingevuld moeten worden. In Provinciale Staten is de afspraak: ‘Eerst beleid en dan geld’. Dat is volgens de oppositiepartijen nu niet het geval. Het college van Gedeputeerde Staten probeert de onrust weg te nemen en houdt vol dat het geld naar bestaand beleid gaat, wat al eerder is vastgesteld door Provinciale Staten maar waarvoor in de vorige periode nog geen geld was opgenomen in de begroting. Nieuwe plannen worden te allen tijde eerst voorgelegd worden aan Provinciale Staten. De motie van treurnis wordt wel in stemming gebracht maar haalt het niet. Uiteindelijk stemmen de coalitiepartijen voor de begroting 2024 en wordt de begroting met een kleine meerderheid van stemmen aangenomen.

Bijlagen

Labels: ,