Werkbezoek Planetarium en museum Martena

Planetarium
cufryslanlogo
Door Webredactie Christenunie Fryslân op 1 november 2023 om 12:56

Werkbezoek Planetarium en museum Martena

Het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium en Museum Martena positioneren gezamenlijk de stad Franeker als Historische Academiestad. Franeker is in ‘It Ferhaal fan Fryslân’ het centrum van de academische geschiedenis en wetenschap. Tijdens een kennismakingsbezoek op woensdag 1 november jl. worden de Statenleden geïnformeerd over de samenwerking en de behaalde resultaten.

Beide musea werken al jaren samen. In 2020 dienen ze een aanvraag in bij de provincie, voor de nieuwe subsidieregeling Musea en Kunstinfrastructuur Fryslân voor de periode 2021-2024. Beide aanvragen worden gehonoreerd; op voorwaarde dat er in de nieuwe periode sprake is van een strategische samenwerking tussen de twee musea. Die opdracht gaan ze aan. Ze schrijven een plan: ‘Samen nog sterker’.

Beide musea bieden gezamenlijk arrangementen aan en een combikaart waarmee beide musea bezocht kunnen worden. Ook werken ze gezamenlijk aan educatieve programma’s en online marketing. Beide musea zien duidelijk de meerwaarde van deze samenwerking. Ondernemers in de binnenstad van Franeker, profiteren ook mee van de vele museumbezoekers, zeker nu het Planetarium door Unesco uitgeroepen is tot werelderfgoed.

De directeuren van beide musea roepen de leden van Provinciale Staten op om de continuïteit te blijven borgen door subsidie beschikbaar te stellen. De beide musea zien dat door de provinciale subsidie en strategische samenwerking ze meer kunnen bereiken. ‘It Ferhaal fan Fryslân’ willen we blijven vertellen. Nergens ter wereld is een Planetarium te vinden zoals Eise Eisinga dat heeft gebouwd. Museum Martena laat zien dat het de schatbewaarder is van de nalatenschap van de universiteit in Franeker.

Museum Martena

 

 

 

Labels: , ,