Werkbezoek polder De Hegewarren

De Hegewarren
cufryslanlogo
Door Webredactie Christenunie Fryslân op 14 juni 2023 om 17:50

Werkbezoek polder De Hegewarren

Veenpolder De Hegewarren is erg laag gelegen. De veenpolder wordt voornamelijk gebruikt voor landbouwactiviteiten. Doordat het waterpeil laag is verdroogt het veen. De provincie heeft onderzoek gedaan naar de toekomst van dit gebied. Vorig jaar is er besloten om het gebied anders in te richten. De fractie van de ChristenUnie brengt woensdag 14 juni 2023 een werkbezoek aan de polder en ziet hoe het gebiedsontwikkelingsproces opgestart is.

De boeren in het gebied hebben meegepraat over de toekomst van de polder. De kosten om de landbouwgronden vruchtbaar te houden, werden duurder en duurder. Het is goedkoper om de waterstanden in het gebied te verhogen. Alleen dan wordt boeren op de huidige manier lastig. Een hoger waterpeil biedt daarentegen wel kansen voor de biodiversiteit, klimaatdoelen en toerisme. Na vele jaren van onderzoeken en praten is er in 2022 besloten om de polder natter en natuurlijker te maken.

De fractie van de ChristenUnie ziet in juni een aantal boerderijen leeg staan. De eerste boeren zijn uitgekocht. Het ziet er verlaten uit. Ondertussen rijden trekkers af en aan met leem. De leem is nodig voor een proefveld waar lisdodden geteeld gaan worden. Met het leem wordt een dijkje gemaakt zodat de lisdodden voldoende water in het teeltbed houden.  

Ook rijdt de fractie naar een weiland waar Jersey koeien worden gehouden. De koeien worden geweid om straks ingezet te worden voor het programma draadloos beweiden. Wageningen Universiteit (WUR) begeleidt deze weidegang en voert het onderzoek uit.

Het duurt waarschijnlijk nog 10 tot 15 jaar voordat deze gebiedsverandering in z’n geheel zichtbaar is. Tot die tijd wordt de polder De Hegewarren ingezet als proeflocatie om te onderzoeken hoe je met andere agrarische activiteiten – zoals andere teeltgewassen en anders beweiden - extensiever kunt boeren op nattere veengrond. De uitkomsten van deze innovaties kunnen boeren in alle Friese veenweidegebieden gebruiken in hun bedrijfsvoering. De ChristenUnie vindt het een interessante en leerzame middag.

Lisdodden veld

Labels: ,