Werkbezoek De Nieuwe Afsluitdijk

DNA
cufryslanlogo
Door Webredactie Christenunie Fryslân op 24 mei 2023 om 15:27

Werkbezoek De Nieuwe Afsluitdijk

De Afsluitdijk beschermt ons al 90 jaar tegen de kracht van het water. De versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk is in volle gang. De waterkering wordt weer klaargemaakt voor de toekomst. Tijdens een werkbezoek aan De Nieuwe Afsluitdijk krijgen de Statenleden beeld bij de verschillende projecten die daar lopen. De nieuwe vismigratierivier zorgt ervoor dat de vissen straks weer vrij van Waddenzee naar IJsselmeer, heen en terug kunnen zwemmen.

De Vismigratierivier bestaat uit brakwatergebieden aan beide kanten van de Afsluitdijk waarin het water op een natuurlijke wijze met het getij meebeweegt. Voor trekvissen zoals zalm, zeeforel, houting, spiering, haring en aal is de vismigratierivier van levensbelang. Ook andere vissen zullen voordeel hebben van deze nieuwe verbinding.

Ook brengen de Statenleden op woensdag 24 mei 2023 een bezoek aan het beleefcentrum: ‘Afsluitdijk Wadden Center’. Hier is onder andere een tentoonstelling te zien over de geschiedenis van de overstromingen en een prachtig uitzicht over de Waddenzee en het IJsselmeer. Het bezoekerscentrum hoopt dat vele bezoekers geïnspireerd raken door het (over)leven van de Nederlanders in de Delta.

Daarnaast bouwt De Nieuwe Afsluitdijk aan de verruiming van de sluis en aanleg van nieuwe bruggen in de A7 bij Kornwerderzand. Provinciale Staten hebben in december 2022 besloten om geld vrij te maken voor het voorfinancieren van de marktbijdrage voor het verruimen van de sluis. Daarmee is de komst van een bredere sluis weer een stap verder.


Petra Tjidsger
Commissielid Petra Ellens en staigiare Tjidsger Spinder zijn mee op werkbezoek

Labels: ,