Kennismaking LTO Noord

Ontbijt
cufryslanlogo
Door Webredactie Christenunie Fryslân op 10 mei 2023 om 11:34

Kennismaking LTO Noord

LTO Noord, de belangenbehartiger van de agrarische sector, nodigt de nieuwe Statenleden uit voor een informele kennismaking. Op de voergang van regiobestuurder Jan Teade Kooistra in Eagum staat de tafel gedekt met heerlijke broodjes. Tijdens het ontbijt vertelt Jan Teade over de boerderij en over het bestuurswerk wat hij doet voor LTO Noord.

Het bedrijf van Jan Teade Kooistra ligt dicht tegen een Natura-2000 gebied aan. Hij heeft samen met zijn vrouw en zoon een melkveebedrijf met meer dan 200 koeien. Jan Teade Kooistra kan uit ervaring vertellen wat de impact is van regelgeving op zijn bedrijf. De belangenbehartiging is volgens hem vooral een kwestie van uitleggen aan politici hoe een boerenbedijf werkt. Voor LTO Noord houdt hij zich bezig met stikstof, veenweide (peilbeheer), ganzen en weidevogels.

Tijdens het ontbijt op woensdagochtend 10 mei geeft Kooistra ook een inkijkje in de financiële situatie. Hij legt uit dat het niet zo eenvoudig is om minder koeien te melken. De vaste kosten zijn een grote kostenpost op het melkveebedrijf en de melkprijs is niet ineens zoveel hoger dat je met de helft van je melkkoeien rond kan komen. Boer zijn is hard werken. 

Na het ontbijt krijgen de nieuwe Statenleden nog een rondleiding over het bedrijf. De informele kennismaking was zeer geslaagd.

Rondleiding Jan Teade

Regiobestuurder Jan Teade Kooistra laat aan Margreet Jonker (ChristenUnie) en andere Statenleden zijn bedrijf zien.

Labels: ,