Hier horen bussen!

Stieneke in de bus.jpg
Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
Door Matthijs de Vries op 13 maart 2023 om 20:00

Hier horen bussen!

Stieneke van der Graaf neemt duidelijke boodschap mee naar Den Haag

Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf en lijsttrekker Matthijs de Vries komen samen met kandidaat Statenleden van de ChristenUnie opnieuw in actie om aandacht te vragen voor bereikbaarheid in de regio en het belang van goed, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer. De ChristenUnie maakt zich zorgen over de staat van het openbaar vervoer op het platteland. Dienstregelingen zijn uitgekleed, lijnen worden gestrekt waardoor de bereikbaarheid en daarmee de leefbaarheid van de dorpen onder druk staat. 

Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen, maar voor de ChristenUnie draait het om de oplossing. Van der Graaf neemt zelf plaats achter het stuur van de bus om de Friese delegatie naar het hoofdkantoor van Arriva te rijden. Daar wordt gesproken over de toekomst van de bussen op het platteland. Afgelopen Statenperiode diende de ChristenUnie hiervoor meerdere voorstellen in. Zo moet er meer worden ingezet op maatwerk en samenwerking met de inwoners. "Juist in kleine kernen is het belangrijk dat de bereikbaarheid op orde blijft. Soms is de bushalte nog de enige voorziening in het dorp. Dan is dat voor sommige mensen de enige mogelijkheid om zelfstandig naar de grotere plaatsen met voorzieningen te kunnen reizen. Maar ook voor de jongeren die afhankelijk zijn van de bus om naar school te gaan willen we het openbaar vervoer overeind houden" zegt Matthijs de Vries. "Daarom willen we met onze actie laten zien dat de ChristenUnie zowel provinciaal als landelijk staat voor openbaar vervoer. De lijntjes tussen de provinciale fractie en de landelijke fractie van de ChristenUnie zijn kort. De afgelopen periode hebben we regelmatig samengewerkt op de portfeuilles mobiliteit en OV en dat doen we met deze actie weer." Met een spandoek met de tekst "Hier horen bussen" vragen we aandacht voor de kleinste kernen omdat het juist daar zo belangrijk is dat de leefbaarheid overeind blijft. 

Labels: ,