Werkbezoek Cumela

Cumela
cufryslanlogo
Door Webredactie Christenunie Fryslân op 11 januari 2023 om 14:58

Werkbezoek Cumela

Cumala is de brancheorganisatie voor groen, grond en infra. Ze zijn een ledenorganisatie en behartigen de belangen van deze sector. Cumela telt in Fryslân circa 145 leden. Naar aanleiding van een inspraakreactie van Cumela over de nieuwe Omgevingsverordening komt de fractie van de ChristenUnie in contact met Cumela. Op woendag 11 januari 2023 bezoekt de fractie het bestuur van Cumela Friesland op locatie bij Cumela-lid Jelle Bijlsma in Gytsjerk.

Simon Broekstra is namens Cumela bedrijvenadviseur voor Friesland en Groningen. Hij geeft een korte bedrijfspresentatie. “De bedrijven die lid zijn van Cumela zijn over het algemeen familiebedrijven, gevestigd in het buitengebied en de grootste werkgever van het platteland”, zegt hij.

Actueel is de discussie over de ruimte. Bijvoorbeeld agrarische loonbedrijven die steeds breder worden en daardoor meer ruimte nodig hebben. “Het is juist van belang om deze bedrijven op het platteland te houden”, zegt Simon Broekstra. Hij vindt een gezonde lokale economie van belang voor de leefbaarheid van het platteland. Werknemers van Cumela bedrijven komen uit de buurt waar het bedrijf gevestigd is.

Wat kan er, volgens Cumela, beter in Fryslân?

  • Veiligheidslessen op scholen, daarvan kan de invulling beter georganiseerd worden;
  • Cumela ook bij de gebiedsprocessen betrekken in Fryslân;
  • Fryslân loopt achter als het gaat om, de omslag naar fossielvrije brandstoffen;
  • De Europese plattelandsontwikkelingsprogrammasubsidie (POP) ook beschikbaar stellen voor loonwerkers;
  • Onderhoud bruggen doe er wat aan! De situatie is nijpend ook voor de Cumela leden.

Statenlid Matthijs de Vries kan zich goed vinden in de punten die Cumela aandraagt. “We horen vaker dat Fryslân achterloopt als het gaat om de transitie naar fossielvrije brandstoffen. Ook het achterstallig onderhoud aan de bruggen in Fryslân is ons bekend en ook wij vinden dat dit probleem met spoed opgepakt moet worden door Rijkswaterstaat.”

We sluiten het werkbezoek af met een rondleiding over het bedrijf van Jelle Bijlsma.  

Labels: ,