Funderingsaanpak veenweidegebied

Funderingsschade vk.jpg
Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
Door Wiebo de Vries op 21 december 2022 om 15:02

Funderingsaanpak veenweidegebied

“Er moet nog veel gebeuren voordat we de mensen met funderingsschade echt kunnen helpen”, zegt Statenlid Wiebo de Vries. De funderingsaanpak waar Provinciale Staten over besluiten gaat over: een goede informatievoorziening, subsidie voor funderingsonderzoek en begeleiding bij het maken van een herstelplan. “In de funderingsaanpak is over een financiële tegemoetkoming nog niks geregeld. Dat vinden wij teleurstellend. Wij hadden gehoopt op meer”, zegt Statenlid Wiebo de Vries.

Subsidieregeling
Tijdens de Statenvergadering op 21 december 2022 vindt een meerderheid dat er alsnog een subsidieregeling moet komen om een deel van de funderingsschade te vergoeden. ChristenUnie pleitte in 2021 al voor een fonds van 30 miljoen. Dat haalde het niet. Statenlid Wiebo de Vries ziet dat de partijen nu wel bereid zijn om geld beschikbaar te stellen, om huiseigenaren in het Veenweidegebied met funderingsschade te helpen. ChristenUnie vindt dat de provincie verantwoordelijkheid moet nemen voor jarenlang beleid; hoe hoog het water mag zijn in een gebied.

Advies funderingstafel
In 2021 tijdens de bespreking van het Friese Veenweideprogramma 2021-2030 hebben Provinciale Staten de funderingstafel ingesteld. De Friese Funderingstafel is ingesteld om bewoners en deskundigen samen te laten werken aan oplossingen voor de funderingsproblematiek in het Friese veenweidegebied. “Het is teleurstellend om te horen dat het advies van de funderingstafel en de funderingsaanpak langs elkaar heen gelopen zijn”, zegt Statenlid Wiebo de Vries tijdens de Statenvergadering van 21 december. “Daarmee vinden wij dat het advies van de funderingstafel niet goed meegewogen is.”

Helpen met financiering middels een garantstelling
Er ligt een besluit voor om de garantieregeling voor gedupeerden niet nu vast te stellen, maar om eerst goed te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Daarbij stelt het college dat het (landelijke) Fonds Duurzaam Funderingsherstel, mogelijk met een oplossing zal komen. Het college wil daarom niet verder gaan dan de garantieregeling voor maximaal twee jaar te laten gelden. De ChristenUnie wil graag die onzekerheid voor gedupeerden wegnemen en stelt voor om de garantieregeling zolang te laten lopen totdat het FDF daadwerkelijk ‘in de lucht’ is. Dat voorstel haalt een ruime meerderheid en wordt aangenomen. 

 

Bijlagen

Labels: ,