Werkbezoek Agrarische Jongeren Friesland

Rondleiding Johannes van der Veer
cufryslanlogo
Door Webredactie Christenunie Fryslân op 7 december 2022 om 12:54

Werkbezoek Agrarische Jongeren Friesland

De Agrarische Jongeren Friesland (AJF) willen graag met de ChristenUnie in gesprek om te praten over het perspectief voor de landbouw. ‘Mei elkoar komme we fjierder’, luidt de titel van het visiedocument van AJF. De fractie bezoekt het bedrijf van Johannes van der Veer in Welsryp. Ook Nynke Broersma uit Damwâld is namens AJF aanwezig bij het gesprek op woensdag 7 december.

Johannes van der Veer geeft een rondleiding over zijn bedrijf. Hij heeft samen met zijn ouders en zus een melkvee- en schapenhouderij bedrijf. Ze melken 120 melkkoeien en houden 500 schapen. Van der Veer levert melk aan Albert Heijn. Deze supermarkt heeft een samenwerking met 450 melkveehouders om ‘Beter voor Koe, Natuur & Boer’ melk te produceren. Van der Veer ontvangt 5 cent per liter bovenop de prijs van weidemelk. “Het probleem met Albert Heijn melk is dat niet iedereen mee kan doen. De markt is er niet groot genoeg voor”, zegt Johannes van der Veer. “Hetzelfde geldt voor de biologische markt. Ook daar is niet genoeg vraag naar”, zegt hij.

Beter verdienmodel
AJF pleit voor zo weinig mogelijk tussenschakels in de keten. We praten wel over een beter verdienmodel maar dat is nog een hele toer. “Zelf melk verkopen aan huis klinkt leuk maar moet ook bij je passen”, zegt Nynke Broersma. Ook Johannes heeft zijn vraagtekens daarbij. “Hoeveel mensen komen nu uit de stad om melk te halen van het platteland? Prijs is nog steeds bepalend in de winkel voor de consument.”

Meer samenwerken met de natuur
Nynke Broersma ziet natuur en grond als basis van haar bedrijf. Ze rijdt op haar bedrijf ruige mest uit en ziet dat het gras ook in droge tijden groen blijft. Ze merkt op dat door klimaatverandering het groeiseizoen veel langer is. “Eind oktober waren er nog boeren aan het kuilen”, zegt ze. Ze vindt dat we af moeten van kalenderlandbouw. Kalenderlandbouw houdt geen rekening met de wisselende weers- en bodemgesteldheid. Voorbeelden van kalenderlandbouw zijn specifieke kalenderdata en temperaturen waarbij geen mest mag worden aangewend en vanggewas moet zijn ingezaaid.

Minder regels en een plan voor 15 jaar
Al die regels, je kan er wel gek van worden. Toch geven Johannes en Nynke niet op. Ze hebben passie voor de melkveehouderij en hopen dat er met het landbouwakkoord straks een plan ligt voor de komende 15 jaar. Zij willen maar één ding: ‘boer wêze, boer bliuwe’.

AJF Visie en Standpunten

Labels: ,