Werkbezoek Enerzjykoöperaasje Garyp

EKG Matthijs Wiebo
cufryslanlogo
Door Webredactie Christenunie Fryslân op 16 november 2022 om 13:13

Werkbezoek Enerzjykoöperaasje Garyp

Garijp gaat voor duurzaamheid. Met de opgewekte stroom afkomstig van het zonnepark in het dorp, kunnen zij voldoende groene stroom leveren aan alle woningen. Maar dat is nog niet alles. Enerzjy Koöperaasje Garyp nodigt de Statenleden van de ChristenUnie uit om hen te informeren over het project: Zon-Wind-Opslag. Dit project is een volgende stap in de energietransitie voor Garyp.

Op dit moment is het niet mogelijk om windmolens te plaatsen. Toch laten de bestuurders van Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG) zich niet belemmeren door het huidige beleid van de provincie. “Wij denken verder”, zegt voorzitter Gjalt Benedictus. De EKG ziet kansen in de energietransitie en vindt het belangrijk dat het geld in ‘de mienskip’ blijft. Garijp loopt wat dat betreft voorop. Ze hebben de ambitie om het eerste aardgasvrije dorp te worden van Nederland. Met een eigen zonnepark op een vuilstort kunnen ze voldoende woningen voorzien van stroom. Ze willen het verder uitrollen naar de buurdorpen: zoals Earnewâld, Sumar en Nijega maar daar hebben ze wel kartrekkers vanuit de dorpen voor nodig.

Het volgende project staat alweer in de startblokken: Zon-Wind-Opslag. Tussen Garijp en Earnewâld ligt de zandwinput Panhuyspoel. EKG heeft contacten met de eigenaar van de put. In deze verkenningsfase zijn ze bezig om te kijken om een drijvend zonnepark aan te leggen én twee windmolens. “Zon en wind vult elkaar goed aan”, zegt projectleider Jan Bijlsma van EKG.

Wat ook nog meespeelt is de nieuwe waterstofleiding van Eemshaven naar Rotterdam. Deze leiding komt vlakbij de zandwinput te liggen. “Wij willen onderzoeken of we elektriciteit kunnen opwekken en omzetten naar waterstof. Waterstof is geen energiebron maar energiedrager”, zegt Jan Bijlsma. “Met de waterstofleiding zo dichtbij, zien wij koppelkansen. Als energiecoöperatie hebben wij leveringsplicht. De waterstofleiding kan dienen als back-up voor onze afnemers en bovendien als we teveel produceren kunnen we misschien wel terug leveren”, aldus Gjalt Benedictus. Ook kan waterstof opgeslagen worden.

De boodschap aan de Statenleden is duidelijk: “Politiek zet strakker in op waterstof en lift mee (nu het nog kan) met Groningen.”


Aardgasvrij Garyp

Labels: , , ,