Staten stemmen voor bijdrage MFA Sexbierum-Pietersbierum

mfa sexbierum.jpg
Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
Door Lieuwe van der Pol op 9 november 2022 om 16:10

Staten stemmen voor bijdrage MFA Sexbierum-Pietersbierum

De ChristenUnie is blij  dat de werkgroep MFA Sexbierum – Pietersbierum alsnog ook op een provinciale bijdrage kan rekenen.

“Inisjativen fan ûnderop fertsjinje ús stipe, al hielendal as se ûnbedoeld troch provinsjale besluten tusken wâl en skip reitsje” zegt Lieuwe van der Pol. Daarom stelt de ChristenUnie fractie al twee keer eerder vragen aan Gedeputeerde Staten om beweging in de zaak van MFA Sexbierum – Pietersbierum te krijgen. Maar van der Pol komt tot de conclusie dat het college onwrikbaar is in het standpunt dat zij de initiatiefgroep niet tegemoet zullen komen.

Het college had wel degelijk de mogelijkheid om af te wijken van het door de Staten in 2020 vastgestelde nieuwe beleid voor de dorpshuizen en ontmoetingsplekken. Het kon zich namelijk beroepen op een uitzonderingsregel. Omdat dit volgens het college voor verwarring zorgt, wordt de regel door het college zelf geschrapt bij de evaluatie over de integratie van de dorpshuizenregeling in het Iepen Mienskips Fûns.

De ChristenUnie is van mening dat de initiatiefgroep onbedoeld tussen wal en schip is geraakt bij de overgang van de ene naar de andere subsidieregeling. De Staten hebben bij die overgang zelf gesteld dat er geen dorpshuizen in de knel mochten komen. Dat is nu wel het geval met dit ene project. Reden genoeg voor uitzondering als het aan de ChristenUniefractie ligt.

“Wy hawwe it antwurd fan it kolleezje op ús lêste fragen net mear ôfwachte” zegt Lieuwe van der Pol. “Ik wist wol genôch en hie wol yn de gaten dat der gjin romte mear by it kolleezje siet. No de begrutting foar lei wie it goeie momint om mei in amendemint te kommen en sa alsnog skot yn de saak te krijen. We bin bliid dat dit slagge is en de oare partijen dit stipe ha. Dat is in boppeslach foar de mienskip”

In de dorpen Sexbierum – Pietersbierum wordt al jaren hard gewerkt om een nieuwe Multifunctionele Accommodatie te realiseren. De Werkgroep-MFA, bestaande uit dorpshuis, kerk en dorpsbelang zetten samen met inwoners de schouders onder de bouw van een nieuwe multifunctionele accommodatie waar alle partijen onder dak komen.

Met het aangenomen voorstel mag de werkgroep rekenen op een provinciale bijdrage van € 150.000

Bijlagen

Labels: , ,