Begroting 2023

Euro
Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
Door Wiebo de Vries op 9 november 2022 om 14:40

Begroting 2023

“Als de begroting een afspiegeling is van de ambitie van Fryslân, dan staan we er somber voor. Neem het programma economie, dat richting 2024 nagenoeg geen geld meer heeft. Wat betekent dat voor onze Friese economie?”, zegt Statenlid Wiebo de Vries tijdens de behandeling van de begroting 2023.   

Friese economie
De fractie van de ChristenUnie is kritisch op de beschikbare middelen voor het programma economie. Fryslân heeft een grote ambitie op het gebied van economie en wil koploper zijn op het gebied van circulaire economie. “Het kan dan niet zo zijn dat er dan alleen meerjarig middelen beschikbaar zijn voor de bedrijven contactdagen”, zegt Wiebo de Vries. Ook vragen we naar de nulmeting voor monitoring van de voortgang van de circulaire economie in Fryslân. “Deze nulmeting is vorig jaar al toegezegd en nog steeds hebben wij niets ontvangen.”

Landbouw
Ook ten aanzien van de landbouw vindt de ChristenUnie het bedrag van 1,5 miljoen euro te weinig om de ambities waar te maken. “Wat gaat het college doen om de vijfsterren landbouw vorm te geven? Wat is de huidige status van deze ambitie?” We vragen aan het college tijdens de vergadering op 9 november 2022, om ons te informeren via een brief met daarin aandacht voor wat er al gedaan is en wat we nog gaan doen in de toekomst.

Energie voor het MKB
De ChristenUnie maakt zich ernstige zorgen over de toekomst van het MKB in Fryslân. Landelijke regelingen lijken slechts ten dele voldoende om daadwerkelijk te helpen. Onder andere bakkers hebben het zwaar, maar ook de glastuinbouw staat zwaar onder druk. Daarom stellen wij voor om een regeling in het leven te roepen om een steun in de rug te geven aan het MKB. Als het MKB onder druk staat, staat ook onze werkgelegenheid onder druk. Dat wil en kan de ChristenUnie niet accepteren. Iedereen moet een goede boterham kunnen verdienen en werknemers aan het werk houden, betekent ook inkomenszekerheid.

Het voorstel van de ChristenUnie om een fonds in het leven te roepen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) komt een toezegging van de gedeputeerde op, dat zij een plan gaan maken (naar het voorbeeld van de regeling in Overijssel) en deze voorleggen aan Provinciale Staten begin 2023.

Bijlagen

Labels: ,