Aandacht voor toenemend slibprobleem Friese meren

Plezierboot
Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
Door Lieuwe van der Pol op 22 juni 2022 om 14:28

Aandacht voor toenemend slibprobleem Friese meren

De watergebonden ondernemingen in Woudsend ondervinden veel last van slib dat vanuit het Koevordermeer en Slotermeer richting het Heegermeer beweegt. De haven in Woudsend slibt regelmatig dicht. ChristenUnie Fryslân spreekt deze bedrijven tijdens de Steatemerk in het provinciehuis. De fractie vraagt aandacht voor het slibprobleem tijdens de Statenvergadering van 22 juni jl.

“Er is al ervaring met het graven van extra diepe gedeelten op enkele plaatsen in de vaargeulen, waarmee het slib afgevangen kan worden. Dit heeft een remmende werking op de verplaatsing van het slib”, zegt Statenlid Lieuwe van der Pol. Het afvangen van slib kan een duurzame oplossing zijn voor de toekomst.

In het Regionaal Waterprogramma staan acties voor het natuurvriendelijk inrichten en onderhouden van oppervlaktewateren beschreven. Afspraken over het onderhoud aan de vaarwegen worden vastgelegd. Statenlid Lieuwe van der Pol ziet dit als kans om het toenemende slibprobleem in de Friese meren, aan de orde te stellen.

ChristenUnie wil graag dat de ‘slib afvang’, zoals dat nu op enkele plekken gebeurd, nader onderzocht wordt. Statenlid Lieuwe van der Pol vindt ook dat het slibprobleem in relatie tot de waterkwaliteit meegenomen kan worden in dit onderzoek. Eerder vroeg de ChristenUnie ook al naar actief beleid op schoon water door medicijnresten en microplastics uit het water te verwijderen.

Tijdens de Statenvergadering van 22 juni 2022 over het Regionaal Waterprogramma wordt gesteld dat het slibprobleem beter bij het beleid over de vaarwegen past. De gedeputeerde begrijpt dat de ChristenUnie het slibprobleem ook koppelt aan schoon water en de daarbij behorende Kaderrichtlijn Water (KRW). Hij zegt toe, te gaan zoeken naar een duurzame oplossing voor het slibprobleem en in gesprek te gaan met de watergebonden bedrijven die er hinder van ondervinden. ChristenUnie is content met het antwoord van de gedeputeerde en zal dit onderwerp blijven volgen.  

Bijlagen

Labels: , , ,