Natuer mei de Mienskip doet aanbod aan de provincie

NmdM
Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
Door Lieuwe van der Pol op 23 maart 2022 om 15:32

Natuer mei de Mienskip doet aanbod aan de provincie

Een aantal natuur- en landbouworganisaties hebben in 2019 het initiatief genomen om het Friese deel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) af te maken. Met als doel: meer draagvlak en een grotere maatschappelijke meerwaarde. Natuer mei de Mienskip is een samenwerking tussen 11 organisaties. Zij doen het aanbod voor de aanleg van 1050 ha natuur binnen hetzelfde budget, aan de provincie. ChristenUnie Fryslân ziet dat NmdM een positieve beweging op gang heeft gebracht. SAMEN MEER DOEN, dat is de koers van NmdM.

Inmiddels heeft NmdM een aantal ervaringen opgedaan: via de verkenning Burgumermar & de Leijen en middels initiatieven van ‘Tsjoch op!’ terwijl er ook koppelkansen met andere gebiedsontwikkelingen zijn benut. Voorbeelden die aangeven dat er daadwerkelijk zicht ontstaat op de verdere realisatie van het NNN.

Statenlid Lieuwe van der Pol: “It gearwurkingsferbân mei Natuer mei de Mienskip hat yn elts gefal oplevere dat oparbeidzjen mei de mienskip better is dan der tsjin yn wrakselje. Yntusken jouwe wy NmdM it fertrouwen om yn it al ynsetten trajekt troch te setten.”

Provinciale Staten stemmen in met het aanbod van NmdM, onder randvoorwaarden. NmdM maakt een Plan van Aanpak waarin meer helderheid gegeven wordt over een aantal aspecten. In het najaar van 2022 komt het Plan van Aanpak en de herziene planning op de agenda van Provinciale Staten.

Labels: ,