Probleem met de brug in Kootstertille kan snel en degelijk worden opgelost

Brug Kootstertille1.jpg
Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
Door Matthijs de Vries op 25 februari 2022 om 14:28

Probleem met de brug in Kootstertille kan snel en degelijk worden opgelost

Opinie

Vervanging van de brug in Kootstertille staat al lang op de agenda. De urgentie dringt maar langzaam door, stellen Statenlid Matthijs de Vries en gemeenteraadslid Eppie Hooghiemstra van de ChristenUnie.

Einde levensduur, dat is de conclusie na controle in 2021 van de brug bij Kootstertille. De veiligheid bij regulier gebruik kan niet meer worden gegarandeerd. Die vergelijkbare boodschap is er voor meer bruggen in Fryslân en Nederland. De staat van de brug is al langer bekend bij betrokkenen. Al in 2014 is geconstateerd dat het betonnen gedeelte constructief niet voldoet.

Vervanging van de brug in Kootstertille staat op de agenda voor 2027, maar sinds oktober 2021 moet zwaar vrachtverkeer al omrijden of wachten voor de stoplichten die er voor zorgen dat er niet teveel verkeer tegelijk over de brug kan. Een situatie die alleen maar kan verslechteren in de komende tijd met alle gevolgen voor omwonenden, bedrijven, boeren en het openbaar vervoer. Wat als we over een jaar of twee de brug helemaal niet meer kunnen gebruiken?

Tijdens de hoorzitting over het bezwaar van Haitsma beton over de tijdelijke oplossing schetste directeur Comello de problemen die ontstaan als de brug niet meer beschikbaar is met als meest verregaande conclusie verhuizing van de organisatie naar een andere plek. Dat is zeker niet de intentie maar dat moeten we als politiek ook echt voorkomen. De regio is gebaat bij de werkgelegenheid die het bedrijf biedt. Ook andere bedrijven in de wijde omtrek maken dagelijks gebruik van de brug, die onderdeel is van de belangrijke verkeersader in Noardeast-Fryslân.

Minister Visser reserveerde in december 2021 in totaal 140 miljoen euro om de vier bruggen langs de vaarweg Lemmer – Delfzijl te vervangen. Maar het proces van een nieuwe brug gaat lang duren en naar onze mening veel te lang. Er moeten nu tijdelijke adequate oplossingen komen om de tijd tot een nieuwe brug te overbruggen.

Het is exemplarisch voor het Friese ondernemerschap om een oplossing paraat te hebben. Haitsma beton heeft berekend dat voor ruim 900.000 euro de brug effectief versterkt kan worden zodat de beperkingen direct kunnen vervallen. Op dit moment laat Rijkswaterstaat ook een constructieve versterking uitrekenen. Dit rapport zal in april beschikbaar zijn.

De Friese ChristenUnie wacht die berekeningen niet meer af, wij zijn in gesprek met onze Haagse partijgenoten om de versterking van de brug ook in de Tweede Kamer op de agenda te krijgen.

Het is van groot belang dat alle partijen de urgentie zien van het probleem, maar ook de kans voor een snelle en degelijke oplossing voor de korte termijn.

De nieuwe brug moet er komen, nu is het tijd om door te pakken.

Matthijs de Vries, Statenlid ChristenUnie Fryslân
Eppie Hooghiemstra, raadslid Achtkarspelen

Labels: , ,