ChristenUnie Fryslân stelt vragen over dorpshuizenregeling

Dorpshuis SexbierumVK
Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
Door Lieuwe van der Pol op 14 februari 2022 om 15:00

ChristenUnie Fryslân stelt vragen over dorpshuizenregeling

De provinciale fractie van de ChristenUnie wil weten of de nieuwe dorpshuizenregeling aan de verwachtingen voldoet. In 2020 ging de nieuwe regeling in. Dorpshuizen en ontmoetingsplekken kunnen in de nieuwe regeling subsidie aanvragen via het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Het onderbrengen van de subsidie in het IMF heeft als voordeel dat er meer gebruik van gemaakt kan worden. Ook (stads)wijken en gebouwen die leeg komen te staan kunnen mee doen aan deze nieuwe ontmoetingsplekregeling.

“Wij zijn benieuwd naar de evaluatie van deze nieuwe regeling”, zegt ChristenUnie Statenlid Lieuwe van der Pol. “Ons bereikt een signaal dat er door de nieuwe regeling dorpshuizen tussen wal en schip gevallen zijn. Als dit het effect is van de invoering van de nieuwe regeling, dan vinden wij dat erg jammer”, zegt Van der Pol. ChristenUnie wil van het college van Gedeputeerde Staten weten hoe er gecommuniceerd is met de dorpshuizen die in 2019 al plannen hadden en nu minder of geen subsidie meer kunnen krijgen. Ook wil de ChristenUnie weten wat de reden is dat er geen overgangsregeling is toegepast en in hoeverre Doarpswurk betrokken is bij het tot stand komen van de nieuwe regeling.

De ChristenUnie heeft om deze evaluatie gevraagd om goed te kunnen monitoren of de regeling effectief is. De inzet van het IMF levert een belangrijke bijdrage aan de cultuur en leefbaarheid in dorpen en op het platteland. Het IMF voorziet in een behoefte om van onderop, écht vanuit de Mienskip, mooie initiatieven te ondersteunen. "Het was en is onze wens, dat de inwoners zelf kunnen aangeven wat voor hen de leefbaarheid op peil houdt. Initiatieven daartoe verdienen voldoende ondersteuning", zegt Statenlid Lieuwe van der Pol. “Daarom willen we nu van het college weten wanneer we de evaluatie kunnen verwachten.”

De ChristenUnie hoopt inzichtelijk te krijgen hoe dorpshuizen in de knel gekomen zijn bij de aanvraag van subsidie. “Wij hopen dat er alsnog maatwerk geleverd kan worden”, zegt Van der Pol.

Bijlagen

Labels: , ,