Verbazing over plan duurzame landbouw op Ameland

Schotse hooglanders vk
Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
Door Wiebo de Vries op 27 januari 2022 om 14:52

Verbazing over plan duurzame landbouw op Ameland

Ameland zou een geschikt startgebied zijn om de landbouwsector te verduurzamen.
De gedeputeerde doet het aanbod om hier als eerste te werken aan de nieuwe natuur- en stikstofdoelen. De elf boeren op Ameland weten van niets en lezen uit de krant dat er plannen zijn. Ze reageren verbaasd. De provinciale fracties ChristenUnie en CDA willen opheldering en stellen hierover schriftelijke vragen.

Statenlid Wiebo de Vries (ChristenUnie) wil weten wat deze plannen zijn en welk aanbod de gedeputeerde heeft gedaan aan de ministers Landbouw en Stikstof. “Het is merkwaardig om met een plan naar buiten te komen, zonder eerst overleg te hebben gehad met de boeren”, zegt Statenlid Wiebo de Vries. “Wij begrijpen dat de boeren op Ameland zijn overvallen door dit bericht in de krant”, zegt hij.

Statenlid Anne Schelhaas (CDA) vindt dat oplossingen in het kader van de stikstofproblematiek juist moeten kunnen rekenen op draagvlak. Waarom heeft er geen overleg plaatsgevonden? Wij horen graag hoe het voorstel tot stand is gekomen en welk probleem het college met dit plan wil oplossen.

Bijlagen

Labels: , , ,