Energieprogramma weinig concreet

Zonnepanelen op land vk
Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
Door Wiebo de Vries op 26 januari 2022 om 17:04

Energieprogramma weinig concreet

We gebruiken iedere dag energie; om onze huizen te verwarmen, onze telefoons en laptops te kunnen gebruiken, onze auto’s te laten rijden, om eten klaar te maken en nog meer. De verwachting is dat we de komende jaren meer energie gaan verbruiken. Hoe laadt Fryslân zich op voor de toekomst? Het Energieprogramma laat zien op welke wijze de provincie een bijdrage wil leveren aan een duurzame toekomst. De ChristenUnie is teleurgesteld over de inhoud van dit Energieprogramma. Er worden weinig tot geen doelen gesteld en als ze al gesteld worden zijn ze niet concreet. Aan het begin van de Statenvergadering stelt Wiebo de Vries voor om dit onderwerp van de agenda af te halen. “Het Energieprogramma wat nu voor ligt, is nog niet af”, zegt hij.

Bijna de hele oppositie steunt het voorstel van de ChristenUnie om het van de agenda af te halen. De coalitiepartijen schorsen de vergadering en laten daarna weten dat ze het alsnog willen bespreken. Het leidt tot tientallen verbetervoorstellen.

Concrete doelen en circulaire economie
De ChristenUnie wil dat er per actie een concreet doel gesteld wordt. “Het is nu niet duidelijk wat deze acties bijdragen aan het hoger liggende doel”, zegt Wiebo de Vries. Daarnaast vragen we aandacht voor circulaire economie. Circulaire economie is meer dan alleen het hergebruiken van grondstoffen.  “Wij roepen het college op om ook aan het begin van de productie van bijvoorbeeld wind- en zonne-energie. Kijk dus vooral ook naar hoe ze gemaakt worden. Aan de productiekant. In de zogenaamde R-ladder heet dat Re-design. Daarmee kan de levensduur verlengt worden of kan een zonnepaneel volledig gerecycled worden”, zegt Wiebo de Vries. Beide voorstellen van de ChristenUnie worden aangenomen en toegevoegd aan het Energieprogramma.

Prioriteit geven aan mensen met een smalle beurs
De energietransitie moet ook betaalbaar zijn voor mensen met een smalle beurs. Mensen die minder geld te besteden hebben, hebben moeite om bijvoorbeeld hun huis te verduurzamen. Hiervoor vragen wij aandacht en dienen een voorstel in om in overleg met gemeenten te kijken wat we hieraan kunnen doen.

Bijlagen

Labels: , ,