ChristenUnie wil hartzorg kinderen behouden voor Noord-Nederland

Operatie VK.jpg
Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
Door Wiebo de Vries op 28 december 2021 om 14:00

ChristenUnie wil hartzorg kinderen behouden voor Noord-Nederland

Het UMC Groningen dreigt haar plek voor complexe hartzorg te verliezen. Dat deelde de demissionaire minister recent mee aan het Groninger ziekenhuis. Plan is om de hartzorg te concentreren in Rotterdam en Utrecht. Bij het UMCG heerst verbijstering. De ChristenUnie in Fryslân, en ook in de noordelijke provincies, trekken daarom aan de bel. Fractievoorzitter Wiebo de Vries: “Deze beslissing heeft grote gevolgen voor alle betreffende kinderen én hun ouders. Naast een groter risico als gevolg van te late behandeling, zal een patiënt gemiddeld meer dan 200 km moeten reizen voor behandeling.”

Omdat ook veel mensen uit Fryslân gebruik maken van deze zorg in Groningen maakt De Vries zich zorgen. Naast de zorg voor de patiënten staat ook het verlies van expertise op het spel voor het UMCG. Vertrek van een bepaald specialisme brengt immers ook vertrek van allerlei omliggende kennis en kunde met zich mee. Het ziekenhuis deelt de argumentatie van de minister niet. Genoemd wordt dat er maar weinig gespecialiseerde chirurgen en cardiologen op het gebied van aangeboren hartwijkingen zijn, wat kwetsbaar is bij bijvoorbeeld ziekte. Dit argument zou in het voortraject echter geen argument zijn geweest. Volumenormering van zestig patiënten wordt ingebracht. “Deze volumenorm voor zorg mag volgens ons niet als losstaand criterium gebruikt worden voor verder concentratie van de zorg.” Toegankelijkheid en bereikbaarheid van goede zorg is voor de ChristenUnie een belangrijk goed. En juist daar wringt dit besluit. De bereikbaarheid behoeft geen betoog, maar ook de toegankelijkheid staat met deze keuze sterk onder druk.

In samenwerking met Provinciale Staten Groningen, Drenthe, Fryslân, Overijssel en de gemeenteraad in Groningen wordt er een brandbrief gestuurd naar de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hierin dringen wij er bij de minister op aan dat hij terugkomt op het voorgenomen besluit en de afdeling kinderhartchirurgie in het UMCG open zal houden. 

Bijlagen

Labels: ,