Invasieve exoten

Waternavel vk.jpg
Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
Door Matthijs de Vries op 15 december 2021 om 13:33

Invasieve exoten

De reuzenberenklauw, grote waternavel, Aziatische duizendknopen en watercrassula zijn invasieve soorten. Deze komen van nature niet in Nederland voor. Meestal komen deze exoten door menselijk handelen in ons land terecht. Door het ontbreken van natuurlijke vijanden zoals bacteriën, schimmels en insecten kunnen ze zich hier snel vermeerderen. Deze soorten zorgen voor veel schade en overlast omdat ze sterk woekeren en moeilijk te bestrijden zijn. Tijdens de Statenvergadering op woensdag 15 december worden de Staten gevraagd richting geven aan de aanpak van invasieve exoten in Fryslân. Het effect hiervan is de verbetering van de biodiversiteit. De fractie van de ChristenUnie vindt dat we moeten kiezen voor maximale inzet om invasieve soorten te bestrijden.

Er liggen drie varianten voor, de minimum variant, de tussenvariant en de maximale variant. Het is voor de ChristenUnie vrij vertaald een keuze tussen accepteren, beheersen of bestrijden. Het college stelt voor om te gaan voor de tussenvariant, beheersen. “Onze indruk is dat de provincie de bestrijding van invasieve soorten wat te licht opvat en te veel vertrouwt op beheersing. De ervaring heeft geleerd dat inzetten op beheersing niet werkt en dat beheersing uiteindelijk leidt tot een definitieve vestiging van een soort”, zegt Statenlid Matthijs de Vries. De fractie van de ChristenUnie stelt daarom ook voor te kiezen voor de maximale variant. We mogen ons namelijk de vraag stellen, wat is herstel van biodiversiteit ons waard?

Het voorstel van de ChristenUnie om te kiezen voor de maximumvariant wordt niet aangenomen. Wel besluiten Provinciale Staten om voor volgend jaar extra geld beschikbaar te stellen. In plaats van jaarlijks drie ton wordt er voor 2022 vijf ton gereserveerd voor de aanpak van invasieve exoten.

Bijlagen

Labels: , ,