Opnieuw geld naar Thialf

Thialf ijsstadion vk.jpg
Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
Door Wiebo de Vries op 10 november 2021 om 14:21

Opnieuw geld naar Thialf

De ChristenUnie is kritisch over het vrijgeven van geld voor ijsstadion Thialf. Tijdens het begrotingsdebat op 10 november jl. komt de ChristenUnie met het voorstel om de structurele bijdrage van € 542.000 voor Thialf voor vijf jaar uit de begroting 2022 te halen. “Wij vinden dat het geld alleen op voorwaarde vrijgegeven kan worden, dat het Rijk ook komt met geld. Daar gaan de coalitiepartijen niet mee akkoord. Statenlid Wiebo de Vries vindt de financiële situatie zeer zorgelijk. “Technisch gezien is Thialf al failliet”, zegt hij tijdens de vergadering.

Het college van Gedeputeerde Staten denkt dat het Rijk wel bijspringt om Thialf te redden. Pas in januari 2022 is de verwachting dat Provinciale Staten daar uitsluitsel over krijgt. “Wat als er geen bijdrage van minimaal 10 miljoen komt?” stelt Statenlid Wiebo de Vries. “Wat gaan we dan doen?” Wiebo de Vries vindt het onverantwoord dat er geen langjarige visie is voor Thialf. Van de provincie mag een visie worden verwacht.

Uit het onderzoeksrapport: ‘Goed beslagen ten ijs’ van de Noordelijke Rekenkamer over Thialf blijkt dat de provincie meerdere rollen heeft. De provincie is aandeelhouder, toezichthouder en subsidieverstrekker. Deze taken en verantwoordelijkheden lopen door elkaar, waardoor de provincie minder kritisch op Thialf en op zichzelf kan zijn. Daarom stelt de ChristenUnie voor om een onderzoek te starten naar de verkoop van de aandelen van de provincie in Thialf. Dat voorstel wordt niet aangenomen.

De komende periode zal er hard gewerkt moeten worden om tot een structurele oplossing te komen voor het jaarlijkse exploitatietekort. De ChristenUnie is niet gerust op het voortbestaan van Thialf en verwacht dat met deze half miljoen Thialf nog steeds niet goed kan draaien.

 

Labels: ,