Voortgang Holwerd aan Zee

Dijk vk.jpg
Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
Door Wiebo de Vries op 13 oktober 2021 om 12:41

Voortgang Holwerd aan Zee

“Wanneer komt er een moment dat we niet meer terug kunnen met de plannen van Holwerd aan Zee?” vraagt Statenlid Wiebo de Vries zich af. Drie onderzoeksbureaus hebben onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van dit project. Hieruit blijkt dat het ontwerp Holwerd aan Zee, wat nu voorligt, een oplossing is waarbij veel kunstmatige ingrepen nodig zijn. Het is niet realistisch en het plan wordt niet gedragen door de partijen die vergunningen moeten verlenen en die het onderhoud moeten betalen.

Provinciale Staten besloten eerder al om 10 miljoen te reserveren voor Holwerd aan Zee. Dat geld was nodig om verdere financiering van andere partijen los te krijgen. De ChristenUnie is van het begin af aan enthousiast geweest over dit project. Toch plaatst zij nu kanttekeningen bij dit miljoenenproject. De ChristenUnie stelt hierover schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. Zij willen weten wanneer het college Provinciale Staten op de hoogte brengt van dit kritische rapport. Statenlid Wiebo de Vries: “Het rapport is duidelijk en daar kunnen we niet omheen.”

Bijlagen

Labels: , , , ,