Werkbezoek akkerbouwer Van der Bos

Aardappelen vk.jpg
cufryslanlogo
Door Webredactie Christenunie Fryslân op 6 oktober 2021 om 14:48

Werkbezoek akkerbouwer Van der Bos

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moet in 2030 naar nul, vinden een heel aantal politieke partijen in de Friese Staten. Akkerbouwer Van der Bos en LTO Noord nodigen de Statenleden uit op het bedrijf van Van der Bos in Holwerd. Kees van der Bos deelt zijn ervaringen rondom het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen. “Het gaat niet zo makkelijk”, zegt hij. Aanleiding van dit gesprek is het initiatiefvoorstel van GrienLinks, SP, D66, PvdD, PvdA, FNP en 50PLUS. Zij willen naar een schone en gezonde leefomgeving. De partijen willen naast de bestaande wet- en regelgeving, provinciaal nog meer inzet om het gebruik van deze middelen terug te dringen. De akkerbouwsector vindt het onwenselijk dat er regionaal afwijkend beleid komt.

“Het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen heeft direct invloed op onze opbrengst”, zegt Van der Bos. Hij vindt dat het te snel gaat dat bepaalde middelen niet meer gebruikt mogen worden. “Je hebt één jaar om te proberen om een ander middel te gebruiken, lukt het niet dan heb je pas het volgende jaar weer kans om te proberen. Daarom is het van belang dat we tijd krijgen om ervaring op te doen met alternatieve middelen”, zegt hij. Ook zoon Anco van der Bos is woensdag 6 oktober jl. aanwezig bij het gesprek. Hij vraagt zich af waarom de initiatiefnemers van het voorstel het jaar 2030 hebben bedacht. Anco legt uit dat zij geëxperimenteerd hebben met  biologische pootaardappelen. Een ras wat resistent is tegen ziekten en plagen. “Er is geen vraag naar. Wat moet je dan?”, zegt hij. De pootaardappelen gaan de hele wereld over. Landen als Afrika en Azië hebben geen belang bij een biologisch geteelde aardappel. Voor hen is overleven van belang en niet hoe duurzaam de aardappel geteeld is. Soms zakt de moed bij Van der Bos in de schoenen. Hij vraagt zich af of er wel perspectief is voor jonge ondernemers om in Nederland te blijven boeren. Hij gelooft ook niet in de nieuwe verdienmodellen. “Het tekort in de wereld, dat levert ons een plus op. Wij kunnen hier beter produceren dan elders in de wereld. Hier is de kennis, schone zeelucht, rijke bodem en een goede logistiek om pootaardappelen te telen.”

De Staten bespreken het initiatiefvoorstel op 27 oktober 2021 in de Staten.

Labels: , , ,