Kadernota 2022: Aandacht voor wat écht telt

Zonnebloemen vk.jpg
Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
Door Wiebo de Vries op 30 juni 2021 om 16:20

Kadernota 2022: Aandacht voor wat écht telt

De coronatijd heeft er vooral bij onze jeugd ingehakt. Veel alleen thuis zitten, geestelijk in nood komen. Kortom, als deze periode ons iets geleerd heeft is het dat wij onze sociale contacten niet kunnen missen. Aandacht voor elkaar, aandacht voor wat echt telt. De ChristenUnie vindt de Kadernota 2022 mager en komt met voorstellen om extra zaken te realiseren. 

Denk aan ondersteuning van SDG Netwurk Fryslân. Sinds het begin van deze bestuursperiode heeft de ChristenUnie er op aangedrongen om de duurzame doelen (Sustainable Development Goals) te verankeren in het beleid en in de organisatie. Om te bouwen aan bekendheid van de SDG’s en de waarde daarvan vragen wij om het SDG Netwurk Fryslân te ondersteunen.

Ook vragen we tijdens de Statenvergadering op 30 juni jl. middelen voor Netwerk Duurzame Dorpen. Dit is een netwerk van, voor en door dorpen die (samen) werken aan een duurzame toekomst. Het Netwerk organiseert de ontmoeting tussen dorpen en biedt een platform voor het delen van kennis en ideeën waardoor dorpen elkaar inspireren. De ChristenUnie vindt het Netwerk erg waardevol en vindt het jammer dat in de Kadernota 2022 geen geld meer beschikbaar wordt gesteld. Daarom komen we met een voorstel om dit alsnog te doen.

Tevens heeft het fietsbeleid de aandacht bij de fractie. Hoe komt het met de realisatie van de vier hoofdfietsroutes? Er zijn steeds meer fietsen, in veel verschillende uitvoeringen. De oude vertrouwde fiets heeft op het fietspad gezelschap gekregen van e-bikes, Speed Pedelecs, bakfietsen, driewielers en nog veel meer nieuwe vervoersmiddelen. Hoe gaan we daarmee om? Daarom vragen we extra middelen voor preventie en voorlichting in het kader van fietsveiligheid. Hiervoor is een meerderheid in Provinciale Staten. Net zoals het Netwerk Duurzame Dorpen. Alleen voor het SDG Netwurk Fryslân krijgen we geen steun. 


Bijlagen

Labels: , ,