Vragen over stop op teruglevering energie

Stroommast vk.jpg
Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
Door Wiebo de Vries op 23 juni 2021 om 11:02

Vragen over stop op teruglevering energie

Netbeheerder TenneT kondigt 10 juni jl. een stop op teruglevering aan energie aan. Wat betekent dit voor de vergunde aanvragen voor het opwekken van duurzame energie? In hoeverre loopt de Regionale Energiestrategie vertraging op? De fractie van de ChristenUnie wil van het college weten of zij dit niet hebben zien aankomen. “De signalen dat het net vol zit zijn er al een tijdje”, zegt Statenlid Wiebo de Vries. “Dus waarom is dit niet meegenomen bij de plannen van de RES?” vraagt hij aan het college van Gedeputeerde Staten.

Het bevreemd de fractie dat er tijdens de bespreking van de Regionale Energiestrategie 1.0 op 26 mei jl. niets gezegd is over de netwerkproblematiek. Nu blijkt dat de beperkende factor te zijn. “Het duurt 6-8 jaar voordat er een nieuw hoogspanningsstation staat. Een snellere oplossing is niet voorhanden”, zegt Wiebo de Vries. “Voor we het weten zijn we 2030.” In de RES 1.0 is de doelstelling om in 2030 3 terawattuur (TWh) op te wekken aan duurzame energie. TenneT geeft aan 2,5 TWh te kunnen realiseren voor 2030. De laatste 0,5 TWh is nog onzeker.

Het college van Gedeputeerde Staten laat weten dat zij formeel op de hoogte zijn gebracht na 26 mei. De gedeputeerde geeft de ChristenUnie gelijk dat het spannend gaat worden of we het doel van de RES 1.0 gaan halen. “Het luistert nauw”, zegt de gedeputeerde tijdens het vragenuurtje van Provinciale Staten op 23 juni 2021. De reeds vergunde aanvragen kunnen doorgang vinden.

Bijlagen

Labels: , ,