Verder werken aan een sportief en fit Fryslân

Zumba vk.jpg
Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
Door Lieuwe van der Pol op 23 juni 2021 om 14:47

Verder werken aan een sportief en fit Fryslân

"Dat in Fryske ynwenner dy’t sport altyd yn é prizen falt jout in moai byld oan dit beliedsprogramma. Ek dat de doelgroepen bern, minsken mei in beheining en âlderein fia Sport Fryslân berikke wurde past bij it koalysjeakkoard: 'Lok op 1'. Dat dêr ek in grut diel fan it jierlikse budzjet nei ta giet is winsklik", seit Statenlid Lieuwe van der Pol. Hij benadrukt het belang van organisatie Sport Fryslân. 

Sport Fryslân zet zich in om mensen te laten sporten en bewegen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. De buurtsportcoaches van Sport Fryslân blijken in de praktijk succesvol als het gaat om inzet op doelgroepen in de breedtesport. Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat sport laagdrempelig toegankelijk is voor iedereen, in het bijzonder voor de jeugd en doelgroepen. Statenlid Lieuwe van der Pol wil een brede inzet van Sport Fryslân in de provincie. Door gemeente overstijgend te werken kunnen initiatieven gekoppeld worden en kan er een efficiënte samenwerking ontstaan. Hij roept het college van Gedeputeerde Staten op, om actief in overleg te gaan met de gemeenten die nog niet zijn aangesloten bij Sport Fryslân. Deze oproep wordt met een grote meerderheid van stemmen aangenomen.

Daarnaast ontstaat tijdens het debat op woensdag 23 juni jl. een discussie over de LHBTIQ+ groep, in hoeverre daar genoeg aandacht voor is. De ChristenUnie vindt dat het tegengaan van discriminatie, verminderen van eenzaamheid en zorg voor de kwetsbaren in onze samenleving voldoende terugkomt in het geactualiseerde sportbeleid. Daarom stemmen wij tegen het voorstel van andere politieke partijen voor een status aparte van de LHBTIQ+ groep. In een veelkleurige samenleving hoort iedereen erbij past geen discriminatie. Of dat nu gaat om geaardheid, geloof of afkomst; geen mens mag worden gediscrimineerd. 

Bijlagen

Labels: