Werkbezoek natuurgebied Twijzelermieden

Grutto 2.jpg
cufryslanlogo
Door Webredactie Christenunie Fryslân op 16 juni 2021 om 12:23

Werkbezoek natuurgebied Twijzelermieden

“Het doet mij zeer als ik zie hoe de weidevogels in grote getale verdwijnen zijn uit deze polders”, zegt natuurliefhebber Van der Wijk. Hij maakt zich zorgen over het beheer en nodigt alle politieke partijen uit om te komen kijken in de Rohelsterpolder, Broekster Petten en de Twijzelermieden. De fractie van de ChristenUnie brengt woensdagochtend 16 juni een bezoek aan Van der Wijk en gaat met hem het gebied in. 

Van der Wijk kent deze gebieden rondom Buitenpost goed. Als jongetje ging hij met zijn vader mee het veld in om eieren te zoeken. Hij is ervan overtuigt dat er meer gedaan moet worden om de weidevogels weer terug te krijgen. Hij pleit ervoor om de weilanden weer in handen te geven van de boeren onder bepaalde voorwaarden. “Dan komt er weer mest op en krijg je meer kruidenrijk grasland”, zegt hij. De weilanden, die sinds de jaren ’90 in handen zijn van Terreinbeherende organisatie (TBO) Staatsbosbeheer, ziet hij steeds meer verzuren. Op zure grond is geen bodemleven en daar is geen eten voor de weidevogels. De pitrus (wilde plant) krijgt de overhand. Daar stoort hij zich aan. Ook bevreemd het hem dat boeren die mee doen aan Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) controle krijgen of ze zich wel aan de regels houden en dat TBO’s er met een gesprek aan de keukentafel vanaf komen. Hij wil dat Staatsbosbeheer ook gecontroleerd wordt in het veld.

Het is mooi om te zien hoe bevlogen Van der Wijk is. Hij is erg begaan met het gebied. Wij begrijpen zijn zorg. Statenlid Lieuwe van der Pol: “We zien steeds meer boeren die mee doen aan agrarisch natuurbeheer. Die later maaien, plas-dras gebieden maken en kruidenrijke stroken aanleggen voor de vogels. Dat juichen wij van harte toe. Het is jammer dat er zoveel weidevogels in de Rohelsterpolder, Broeksterpetten, Drogehamstermieden en Twijzelermieden zijn verdwenen door onder andere verzuring, predatoren en droogte.”

IMG-20210616-WA0010

Labels: ,