Werkbezoek weidevogelparel Workumerwaard

Fryske Gea Warkumerwaard vk.jpg
cufryslanlogo
Door Webredactie Christenunie Fryslân op 10 juni 2021 om 11:00

Werkbezoek weidevogelparel Workumerwaard

Het aantal vogels in de Workumerwaard is enorm. Ondanks grote inzet van boeren, nazorgers, it Fryske Gea en Wetterskip lukt het niet om voldoende kuikens “op vlieghoogte” te krijgen. Het rendement staat op ca. 30% van de broedsels terwijl 65% pas voldoende is om het aantal van de weidevogels op een stabiel niveau te krijgen. Statenlid Lieuwe van der Pol kreeg donderdagmiddag 10 juni de gelegenheid om een kijkje te nemen in dit prachtige gebied. “Het is schitterend om hier te zijn en dit te zien”, zegt hij. “Tegelijk ervaar je ook de kwetsbaarheid van dit gebied.” Tijdens het werkbezoek aan Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) - Collectief Súdwestkust - worden Statenleden bijgepraat over de uitdagingen als het gaat om het waterbeheer en het predatiebeheer.

Hoewel de druk van de ganzen dit jaar enorm is, kwam de warmte toch nog op tijd om de vele kuikens van de grutto, kieviet, tureluur, scholekster en Leeuwerik de kans te geven zich te verschuilen in het nu welig groeiende gras. ”Oant ein maaie wie it hjir in keale flakte”, zegt boer Willem van Collectief Súdwestkust. Er is daardoor veel open grasland en daardoor weinig dekking voor de kuikens. Vooral de predatie speelt daardoor ook een rol. De luchtbrigade, bestaande uit roofvogels als roek en kiekendief, maar ook de ooievaar gebruiken bomen en gebouwen in de vlakte om ruim zicht te hebben op de met het blote oog zichtbare vogels op hun nesten. De landbrigade, aangevoerd door vos en steenmarter, weet de weg ook te vinden en helaas worden teveel broedsels door deze viervoeters verslonden. Collectief Súdwestkust is eensgezind waar het gaat om het bereiken van een evenwicht in zowel verhogen van het aantal legsels als het beheer van de predatoren. Ook de natuurorganisatie Fryske Gea staat achter de aanvraag aan de provincie om voor vos, steenmarter en ook hermelijn en wilde kat vrijstellingen op de plank te hebben liggen, zodat de beherende organisatie al vroeg in het voorjaar kan besluiten in te grijpen als zij constateren dat dit nodig is. Een uitgevoerde proef om steenmarters weg te nemen is succesvol verlopen. Alleen verschuift het probleem zich nu naar de hermelijn. Vandaar de vraag naar de mogelijkheid maatwerk te kunnen leveren op basis van verwacht evenwicht. Statenlid Lieuwe van der Pol: “Het is een uitdaging voor zowel natuurorganisaties als gebruikers van weilanden in gezamenlijkheid zowel het beheer van de biotoop als het beheer van predatoren te behartigen.”

Ook het waterbeheer vormt in deze polder een uitdaging. In de voorgaande jaren werd de zandplaat met een kleine laag voedselrijke grond keihard. Van de overheden wordt financiële steun gevraagd om een nieuwe waterinlaat te realiseren. Daarnaast wil het collectief de buitenwaard beter beschermen tegen overstromingen in het voorjaar door de verhoogde waterstand op het IJsselmeer. Al met al een boeiend landschap met toch ook belangrijke opgaven.

IMG-20210610-WA0008

Labels: ,