Openbaar busvervoer in Fryslân, praat mee!

Matthijs bus vk.jpg
cufryslanlogo
Door Webredactie Christenunie Fryslân op 26 mei 2021 om 13:47

Openbaar busvervoer in Fryslân, praat mee!

Binnenkort worden er weer nieuwe afspraken gemaakt over het busvervoer in onze provincie. Wat vindt u belangrijk als het gaat om het openbaar vervoer? Waar zou meer aandacht voor moeten komen? Praat digitaal mee op dinsdagavond 1 juni van 19.30 tot 20.30 uur. 

Tijdens de avond krijgt u een inleiding over de tijdelijke concessie door Gedeputeerde Fokkens-Kelder en een inleiding door Andries Bouwman over het functioneren van het mobiliteitsbureau en de kansen voor Fryslân. Daarna gaat Matthijs de Vries graag met u in gesprek over uw wensen en vragen. De input van deze avond nemen wij mee naar de Statenvergadering van 23 juni 2021, waar een besluit wordt genomen over de overbruggingsconcessie tot december 2024.

Wilt u meedoen? Geef u dan op via de mail

Labels: ,