Energie opwekken én terugleveren

Zonnepaneel vk.png
Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
Door Wiebo de Vries op 26 mei 2021 om 19:31

Energie opwekken én terugleveren

De ChristenUnie wil dat het college van Gedeputeerde Staten zo snel mogelijk in overleg gaat met de netbeheerder over het stroomnet. “Op sommige plekken is het stroomnet zo vol dat bedrijven geen duurzame energie terug kunnen leveren, dat werkt ontmoedigend”, zegt Statenlid Wiebo de Vries. Hij wil dat er zo snel mogelijk een oplossing komt. Tijdens de bespreking van de Regionale Energie Strategie (RES) brengt hij dit knelpunt naar voren.

De energietransitie is een grote opgave die ingrijpt in de samenleving. Op veel plekken wordt er al duurzame energie opgewekt. Het steeds voller wordende elektriciteitsnet zorgt voor problemen. Nieuwe projecten worden afgewezen door de stroombeheerder. Het zet een rem op de energietransitie. Ook de groei van bedrijvigheid met de daarbij behorende toename van energievraag ondervindt hiervan hinder. Statenlid Wiebo de Vries roept het college op om in gesprek te gaan met de netbeheerder Liander om deze problemen op te lossen.

De ChristenUnie is verder tevreden over de totstandkoming van de RES 1.0. Dit document is samen met alle Friese overheden gemaakt. Hierin staat beschreven hoe de provincie in 2030 tenminste 3 Terawattuur (TWh) duurzame elektriciteit op land produceert. Hiermee  levert Fryslân als RES-regio een bijdrage aan het Klimaatakkoord. Tijdens de Statenvergadering op 26 mei 2021 is de RES 1.0 vastgesteld. Het plan heeft een looptijd tot 2030 en wordt minimaal één keer in de twee jaar geactualiseerd.

Bijlagen

Labels: ,