Fonds voor funderingsschade

Funderingsschade vk.jpg
Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
Door Wiebo de Vries op 19 mei 2021 om 15:41

Fonds voor funderingsschade

De afgelopen tijd hebben bewoners uit de veenweidegebieden de noodklok geluid. Na decennia van praten en plannen maken is de maat vol. Begrijpelijk. Sommige huizen zijn zo verzwakt door de aangetaste funderingen, dat het gevaar oplevert. Wat bewoners willen is hulp. “Niet door onderzoeken, commissies of loketten, maar direct”, zegt een bewoner met funderingsschade. 

Het is hoog tijd dat wij als Provinciale Staten onze verantwoordelijkheid nemen in dit langslepende dossier. Deze kwestie mag niet langer vooruit geschoven worden. Het is moreel niet aanvaardbaar om ons als Staten te verschuilen achter het excuus van: “de eigen verantwoordelijkheid van de huiseigenaren.”  Zonder geld is onze hulp als provincie niet constructief te noemen. Dat doet absoluut geen recht aan de situatie.

Tientallen jaren zijn de provincie Fryslân en It Wetterskip verantwoordelijk voor het dalen van de waterpeilen. Dat heeft tot gevolg dat de bodem in de veenweide daalt. Ook heeft het tot gevolg dat de funderingen droog komen te staan en daardoor worden aangetast. Ze verliezen hun stevigheid met alle gevolgen van dien. Als je als overheid A zegt (het waterpeil laten zakken), moet je ook B zeggen (ruimhartig vergoeden van daardoor veroorzaakte schade). Inmiddels liggen er adviezen van een advocaat van ruim 80 pagina’s. Het vervolg laat zich raden: bewoners vrezen een juridische strijd die jaren kan duren. Daar is geen tijd voor.

De ChristenUnie zal dan ook met een voorstel komen om een fonds in te richten. Een fonds dat er voor moet zorgen dat de ergste schade wordt vergoed. Tevens kan het als cofinanciering dienen om middelen van het Rijk binnen te halen. De totale schade loopt al snel richting de € 200 miljoen. In de Staten doen wij tijdens het aanstaande debat over de veenweide het voorstel om € 30 miljoen te reserveren in een fonds. Een fonds dat, wat ons betreft, bestaat uit subsidie en een laagrentende lening. Hiermee kan een vliegwiel ontstaan om daadwerkelijk de problemen op te lossen.

Zoals de bewoners al aangeven is het tijd voor actie. Niet meer wegkijken van de problematiek, maar daadwerkelijk helpen. Wij gaan er van uit dat de Provinciale Staten dat ook echt willen.

Wiebo de Vries
Fractievoorzitter ChristenUnie Fryslân

Labels: , ,