Meer aandacht voor wooninitiatieven en dementerenden

Woning Deinum 3 vk.jpg
Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
Door Lieuwe van der Pol op 21 april 2021 om 16:28

Meer aandacht voor wooninitiatieven en dementerenden

ChristenUnie vraagt aandacht voor wooninitiatieven zoals ‘Knarrenhofjes’, waarin ouderen zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Ook wil de fractie dat er meer bewustwording komt voor mensen die dementeren. Wat is de impact op de samenleving en de woonomgeving? 

Uit een rapport van Alzheimer Nederland blijkt, dat het grootste deel van de mensen met dementie nog thuis woont en dat dit niet altijd een geschikte plek is. Deze mensen hebben behoefte aan aangepaste woonvormen, tussen thuis wonen en het verpleeghuis in. Een woning waar men in de eigen vertrouwde en dementievriendelijke omgeving, eventueel samen met de partner plezierig kan wonen. “Deze woonvormen ontbreken”, zegt Statenlid Lieuwe van der Pol tijdens de Statenvergadering op 21 april 2021. Hij pleit voor een dementievriendelijke samenleving en het ondersteunen van wooninitiatieven zoals Knarrenhofjes. De gedeputeerde zegt toe om aan de slag te gaan met Knarrenhofjes. Knarrenhof is een woonvorm voor "jonge-ouderen" en "oudere-jongeren" die elkaar graag helpen en zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen. De ChristenUnie is blij met deze toezegging en is goed te spreken over de brede steun uit de Staten voor een dementievriendelijke provincie. 

Daarnaast wil de ChristenUnie weten hoe het kan dat gemeenten nog steeds aangeven te willen bouwen op bepaalde plekken maar niet mogen van de provincie. “Hoe kan dat?”, vraagt Lieuwe van der Pol. Hij wil dat de provincie de gemeenten tegemoet komt en helpt in plaats van op de rem trapt. De gedeputeerde geeft aan dat het uitvoeringsprogramma niet in beton is gegoten. Wanneer gemeenten hun bouwplannen goed onderbouwen, gaat de provincie daar serieus naar kijken. De fractie van de ChristenUnie is tevreden met dit antwoord en zal dit de komende tijd volgen.  

Bijlagen

Labels: , ,